Världens länder uppmanas att infria sina klimatlöften. Foto: Unsplash

FN:s klimatmöte COP 26 pågår för fullt. Under mötets första dagar varvades brandtal och varningar med utökade löften och optimism. Nästa vecka fortsätter förhandlingarna med ländernas ministrar på plats.

Med cirka 39 000 registrerade deltagare, över 200 sidoarrangemang och fem olika dagordningar drog klimatmötet COP 26 i gång i Glasgow den 31 oktober. Mötet inleddes med två dagar där presidenter, statsministrar och andra makthavare manade till och manifesterade stärkta åtaganden för att uppfylla Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres var en av de första talarna. Han talade om klimatkatastrof och en snabb färd mot en värld med över två grader ökad medeltemperatur samtidigt som vetenskapen är tydlig med att vi behöver hålla oss under 1,5 grads ökning. Särskilt G20-ländernas ansvar lyftes eftersom de står för 80 procent av utsläppen.

– Antingen stoppar vi vårt fossilberoende eller så stoppar det oss. Det är dags att säga stopp för rovdrift på biologisk mångfald. Det är dags att sluta behandla jorden som en toalett, var några av de många vassa kommentarer som FN-chefen levererade under sitt tal.

Några av de små önationerna uttryckte besvikelse över bristande stöd från de rika länderna. Klimatförändringarna har drabbat många små önationer hårt. Samhällen har gång på gång blivit förstörda av översvämningar och andra naturkatastrofer. Barbados statsminister, Mia Mottley, kritiserade bland annat att klimatfinansieringen är otillräcklig och sa att två grader är en dödsdom för folk i länder som Samoa och Barbados.

Förutom löftena från enskilda länder har det under veckan även levererats flera framförhandlade deklarationer och löften. Först ut var The Glasgow Leaders Declaration on Forests and Land Uses som bland annat handlar om att stärka ländernas ansträngningar att skydda skog och landområden och underlätta för handel som bidrar till hållbar konsumtion och produktion som inte ökar avskogning och markförstöring. Efter det presenterades The Breakthrough Agenda som innebär att ett antal länder skrivit under på att samverka för att inom olika samhällsområden bidra till minskad klimatpåverkan. Områdena det handlar om är energi, vägtransporter, stål och vätgas.

Ett tredje initiativ kom i form av the Global Methane Pledge som bland annat handlar om att länderna som skrivit under lovar att till 2030 minska utsläppen av metangas med 30 procent.

Under torsdagen, som hade temat energi, duggade löftena tätt. Bland annat kom löften om att sluta investera i kol, löften om att fasa ut kolanvändningen till 2030 från vissa länder och även löften från några länder om att sluta att offentligt finansiera satsningar i fossil energi utomlands.

Förhandlingarna fortsätter under den kommande veckan. Det handlar bland mycket annat om att specificera regelverk med koppling till artikel 6 i Parisavtalet, men också om att driva på arbetet med klimatfinansieringen med särskilt fokus på mer finansiering till klimatanpassning.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer