Världens länder uppmanas att infria sina klimatlöften. Foto: Unsplash
5 november, 2021 / Nyheter

COP 26: Många löften och fortsatta utsläpp

FN:s klimatmöte COP 26 pågår för fullt. Under mötets första dagar varvades brandtal och varningar med utökade löften och optimism. Nästa vecka fortsätter förhandlingarna med ländernas ministrar på plats.

Med cirka 39 000 registrerade deltagare, över 200 sidoarrangemang och fem olika dagordningar drog klimatmötet COP 26 i gång i Glasgow den 31 oktober. Mötet inleddes med två dagar där presidenter, statsministrar och andra makthavare manade till och manifesterade stärkta åtaganden för att uppfylla Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres var en av de första talarna. Han talade om klimatkatastrof och en snabb färd mot en värld med över två grader ökad medeltemperatur samtidigt som vetenskapen är tydlig med att vi behöver hålla oss under 1,5 grads ökning. Särskilt G20-ländernas ansvar lyftes eftersom de står för 80 procent av utsläppen.

– Antingen stoppar vi vårt fossilberoende eller så stoppar det oss. Det är dags att säga stopp för rovdrift på biologisk mångfald. Det är dags att sluta behandla jorden som en toalett, var några av de många vassa kommentarer som FN-chefen levererade under sitt tal.

Några av de små önationerna uttryckte besvikelse över bristande stöd från de rika länderna. Klimatförändringarna har drabbat många små önationer hårt. Samhällen har gång på gång blivit förstörda av översvämningar och andra naturkatastrofer. Barbados statsminister, Mia Mottley, kritiserade bland annat att klimatfinansieringen är otillräcklig och sa att två grader är en dödsdom för folk i länder som Samoa och Barbados.

Förutom löftena från enskilda länder har det under veckan även levererats flera framförhandlade deklarationer och löften. Först ut var The Glasgow Leaders Declaration on Forests and Land Uses som bland annat handlar om att stärka ländernas ansträngningar att skydda skog och landområden och underlätta för handel som bidrar till hållbar konsumtion och produktion som inte ökar avskogning och markförstöring. Efter det presenterades The Breakthrough Agenda som innebär att ett antal länder skrivit under på att samverka för att inom olika samhällsområden bidra till minskad klimatpåverkan. Områdena det handlar om är energi, vägtransporter, stål och vätgas.

Ett tredje initiativ kom i form av the Global Methane Pledge som bland annat handlar om att länderna som skrivit under lovar att till 2030 minska utsläppen av metangas med 30 procent.

Under torsdagen, som hade temat energi, duggade löftena tätt. Bland annat kom löften om att sluta investera i kol, löften om att fasa ut kolanvändningen till 2030 från vissa länder och även löften från några länder om att sluta att offentligt finansiera satsningar i fossil energi utomlands.

Förhandlingarna fortsätter under den kommande veckan. Det handlar bland mycket annat om att specificera regelverk med koppling till artikel 6 i Parisavtalet, men också om att driva på arbetet med klimatfinansieringen med särskilt fokus på mer finansiering till klimatanpassning.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Humanitär kris drabbar redan utsatta flickor i Etiopien

25 november, 2021 / Världshorisont

Pandemin riskerar att utradera många års framgångsrikt arbete mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. I norra Etiopien, där Svenska FN-förbundets projekt Flicka stöttar FN:s arbete, försvåras dessutom situationen av matbrist, väpnad konflikt och eskalerande sexuellt våld.

Läs mer

Sverige 75 år i FN: Ta ansvar för unga och klimatet

19 november, 2021 / Debattartiklar

Den 19 november 2021 har Sverige varit medlem i FN i 75 år. Nya utmaningar kräver fortsatt engagemang. Viktigast är att världsorganisationen tar ansvar för klimatet och ger röst åt framtida generationer, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Läs mer

Rent vatten och sanitet avgörande för världens flickor

18 november, 2021 / Världshorisont

Globalt har tillgången till rent vatten, toaletter och möjligheten att tvätta händerna förbättrats. Trots framgångarna saknar dock fortfarande många denna grundläggande service. För unga flickor kan det få flera allvarliga konsekvenser.

Läs mer

Vår planet är allas ansvar!

17 november, 2021 / Blogg

Klimatmötet COP 26 har just avslutats. Kamil Kon, en av våra ambassadörer för de globala målen, bloggar om hur individen kan vara med och ta arbetet vidare.

Läs mer

COP26 avslutat med blandat resultat

16 november, 2021 / Nyheter

Efter två veckors förhandlingar avslutades COP26 i lördags. För första gången erkänns fossila bränslen som den viktigaste orsaken till klimatförändringarna, men formuleringen av utfasningen av kol blev urvattnad enligt många bedömare.

Läs mer

Nu prövas lagen mot barnäktenskap

04 november, 2021 / Nyheter

Den svenska lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes 2020. Nu kommer det första åtalet. Det väcks mot föräldrar som misstänks ha tillåtit giftermål med en 17-årig pojke i Västmanland. Svenska FN-förbundet välkomnar prövningen av lagen.

Läs mer

Anslut Sverige till kärnvapenkonventionen

03 november, 2021 / Debattartiklar

I veckan har Socialdemokraterna partikongress. Tillsammans med Svenska Freds och Svenska läkare mot kärnvapen lyfter vi debatten om kärnvapen och hoppas att den socialdemokratiska partistyrelsen lyssnar på partimajoriteten och ställer sig bakom svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud.

Läs mer

COP 26: Världens utsläpp måste minska

29 oktober, 2021 / Nyheter

Ny statistik visar att utsläppen sannolikt kommer att öka ytterligare till 2030. Världens beslutsfattare är långt ifrån att leverera vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Den 31 oktober inleds FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow.

Läs mer

FN-dagen 2021: Ny FN-rapport visar vägen mot en grön framtid

23 oktober, 2021 / Debattartiklar

Förslaget från FN:s generalsekreterare att skapa en grönare och bättre framtid för världens unga måste få medlemmarnas stöd, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer