fbpx
Världens länder uppmanas att infria sina klimatlöften. Foto: Unsplash
5 november, 2021 / Nyheter

COP 26: Många löften och fortsatta utsläpp

FN:s klimatmöte COP 26 pågår för fullt. Under mötets första dagar varvades brandtal och varningar med utökade löften och optimism. Nästa vecka fortsätter förhandlingarna med ländernas ministrar på plats.

Med cirka 39 000 registrerade deltagare, över 200 sidoarrangemang och fem olika dagordningar drog klimatmötet COP 26 i gång i Glasgow den 31 oktober. Mötet inleddes med två dagar där presidenter, statsministrar och andra makthavare manade till och manifesterade stärkta åtaganden för att uppfylla Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres var en av de första talarna. Han talade om klimatkatastrof och en snabb färd mot en värld med över två grader ökad medeltemperatur samtidigt som vetenskapen är tydlig med att vi behöver hålla oss under 1,5 grads ökning. Särskilt G20-ländernas ansvar lyftes eftersom de står för 80 procent av utsläppen.

– Antingen stoppar vi vårt fossilberoende eller så stoppar det oss. Det är dags att säga stopp för rovdrift på biologisk mångfald. Det är dags att sluta behandla jorden som en toalett, var några av de många vassa kommentarer som FN-chefen levererade under sitt tal.

Några av de små önationerna uttryckte besvikelse över bristande stöd från de rika länderna. Klimatförändringarna har drabbat många små önationer hårt. Samhällen har gång på gång blivit förstörda av översvämningar och andra naturkatastrofer. Barbados statsminister, Mia Mottley, kritiserade bland annat att klimatfinansieringen är otillräcklig och sa att två grader är en dödsdom för folk i länder som Samoa och Barbados.

Förutom löftena från enskilda länder har det under veckan även levererats flera framförhandlade deklarationer och löften. Först ut var The Glasgow Leaders Declaration on Forests and Land Uses som bland annat handlar om att stärka ländernas ansträngningar att skydda skog och landområden och underlätta för handel som bidrar till hållbar konsumtion och produktion som inte ökar avskogning och markförstöring. Efter det presenterades The Breakthrough Agenda som innebär att ett antal länder skrivit under på att samverka för att inom olika samhällsområden bidra till minskad klimatpåverkan. Områdena det handlar om är energi, vägtransporter, stål och vätgas.

Ett tredje initiativ kom i form av the Global Methane Pledge som bland annat handlar om att länderna som skrivit under lovar att till 2030 minska utsläppen av metangas med 30 procent.

Under torsdagen, som hade temat energi, duggade löftena tätt. Bland annat kom löften om att sluta investera i kol, löften om att fasa ut kolanvändningen till 2030 från vissa länder och även löften från några länder om att sluta att offentligt finansiera satsningar i fossil energi utomlands.

Förhandlingarna fortsätter under den kommande veckan. Det handlar bland mycket annat om att specificera regelverk med koppling till artikel 6 i Parisavtalet, men också om att driva på arbetet med klimatfinansieringen med särskilt fokus på mer finansiering till klimatanpassning.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer