fbpx
Ungdomar från lokala ungdomscenter deltar i konferens om jämställdhet i Tbilisi. Fotograf: UNAG
21 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: unga samlas för att diskutera könsbaserat våld

Min tid i Georgien och i rollen som praktikant på FN-förbundet i Georgien (UNAG) börjar närma sig sitt slut. När jag reflekterar tillbaka över de senaste fyra månaderna råder det inga tvivel om att ungas roll i samhället, social inkludering och jämställdhet har stått i fokus för min vistelse här. 

Unga personer utgör cirka 24,6 procent av Georgiens befolkning. Att driva, underlätta för och stötta ungas samhällsengagemang är därför en viktig del i att skapa en inkluderande samhällsutveckling. Inte minst då en stor andel georgier har valt att lämna landet under de senaste två decennierna i jakten på bland annat mer välbetalda jobb.

Ett av de tillfällen då jag bidragit aktivt till just ungdomsengagemang var under en konferens i huvudstaden Tbilisi som anordnades av UNAG i början av december. Konferensen samlade strax under 30 ungdomar från hela landet för att diskutera och lära sig mer om jämställdhet i landet. Mer specifikt var mäns våld mot kvinnor, det rättsliga påföljderna av könsrelaterat våld och de formella och informella samhällsinstitutioner som kan stötta våldsutsatta på agendan.

Ungdomar från lokala ungdomscenter som lyssnar på en föreläsning om jämställdhet under konferens. Fotograf: UNAG

Enligt data från UN Women och nationella undersökningar, har attityderna bland kvinnor och män gentemot våld mot kvinnor utvecklats i positiv riktning under de senaste åren. Andelen som tycker att våld i nära relation går att rättfärdiga är dock fortfarande hög (31% bland män och 22% bland kvinnor). 50 procent av de män som deltagit i den nationella undersökningen tycker även att våld i nära relation är en privatsak som andra ej borde lägga sig i. Motsvarande siffra bland kvinnor är 33 procent. 

Statistiken visar hur viktigt det är att utbilda och sprida kunskap inom jämställdhet i stort, och intimt partnervåld i synnerhet – inte minst för att bryta tystnadskulturen i frågan och stärka den unga generationen att kräva förändring. 

Material som använts under konferensen. Fotograf: UNAG

Den fullspäckade konferensen leddes av medarbetare från UNAG, men ett övergripande fokus var på de gästföreläsare och experter som var inbjudna. Även jag och min medpraktikant höll i en föreläsning och workshop inom området jämställdhetsintegrering. Bland annat pratade vi om hur Sveriges utveckling inom jämställdhet sett ut historiskt. 

Syftet med konferensen var att träna och stärka deltagarnas kunskaper i ämnet, då de i vår ska föra vidare informationen inom sina lokala nätverk och samhällen. Detta för att få så stor spridning som möjligt och bidra till att både den unga och äldre generationen ska kunna kräva förändring. 

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant, Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Världen måste hålla ihop för Ukraina

02 februari, 2023 / Nyheter

Svenska FN-förbundet riktar kritik mot två FN-experters uttalande om att låta ryska och belarusiska idrottare tävla i OS. Omvärlden måste fortsätta förmå Ryssland att upphöra med sitt brott mot FN-stadgan, säger förbundet.

Läs mer

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Läs mer

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Gott nytt 1998!

28 december, 2022 / Blogg

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

FN och en världsordning i krig och fred

22 december, 2022 / Blogg

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer