fbpx
Ungdomar från lokala ungdomscenter deltar i konferens om jämställdhet i Tbilisi. Fotograf: UNAG
21 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: Unga samlas för att diskutera könsbaserat våld

Min tid i Georgien och i rollen som praktikant på FN-förbundet i Georgien (UNAG) börjar närma sig sitt slut. När jag reflekterar tillbaka över de senaste fyra månaderna råder det inga tvivel om att ungas roll i samhället, social inkludering och jämställdhet har stått i fokus för min vistelse här. 

Unga personer utgör cirka 24,6 procent av Georgiens befolkning. Att driva, underlätta för och stötta ungas samhällsengagemang är därför en viktig del i att skapa en inkluderande samhällsutveckling. Inte minst då en stor andel georgier har valt att lämna landet under de senaste två decennierna i jakten på bland annat mer välbetalda jobb.

Ett av de tillfällen då jag bidragit aktivt till just ungdomsengagemang var under en konferens i huvudstaden Tbilisi som anordnades av UNAG i början av december. Konferensen samlade strax under 30 ungdomar från hela landet för att diskutera och lära sig mer om jämställdhet i landet. Mer specifikt var mäns våld mot kvinnor, det rättsliga påföljderna av könsrelaterat våld och de formella och informella samhällsinstitutioner som kan stötta våldsutsatta på agendan.

Ungdomar från lokala ungdomscenter som lyssnar på en föreläsning om jämställdhet under konferens. Fotograf: UNAG

Enligt data från UN Women och nationella undersökningar, har attityderna bland kvinnor och män gentemot våld mot kvinnor utvecklats i positiv riktning under de senaste åren. Andelen som tycker att våld i nära relation går att rättfärdiga är dock fortfarande hög (31% bland män och 22% bland kvinnor). 50 procent av de män som deltagit i den nationella undersökningen tycker även att våld i nära relation är en privatsak som andra ej borde lägga sig i. Motsvarande siffra bland kvinnor är 33 procent. 

Statistiken visar hur viktigt det är att utbilda och sprida kunskap inom jämställdhet i stort, och intimt partnervåld i synnerhet – inte minst för att bryta tystnadskulturen i frågan och stärka den unga generationen att kräva förändring. 

Material som använts under konferensen. Fotograf: UNAG

Den fullspäckade konferensen leddes av medarbetare från UNAG, men ett övergripande fokus var på de gästföreläsare och experter som var inbjudna. Även jag och min medpraktikant höll i en föreläsning och workshop inom området jämställdhetsintegrering. Bland annat pratade vi om hur Sveriges utveckling inom jämställdhet sett ut historiskt. 

Syftet med konferensen var att träna och stärka deltagarnas kunskaper i ämnet, då de i vår ska föra vidare informationen inom sina lokala nätverk och samhällen. Detta för att få så stor spridning som möjligt och bidra till att både den unga och äldre generationen ska kunna kräva förändring. 

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant, Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer