fbpx
Ungdomar från lokala ungdomscenter deltar i konferens om jämställdhet i Tbilisi. Fotograf: UNAG
21 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: Unga samlas för att diskutera könsbaserat våld

Min tid i Georgien och i rollen som praktikant på FN-förbundet i Georgien (UNAG) börjar närma sig sitt slut. När jag reflekterar tillbaka över de senaste fyra månaderna råder det inga tvivel om att ungas roll i samhället, social inkludering och jämställdhet har stått i fokus för min vistelse här. 

Unga personer utgör cirka 24,6 procent av Georgiens befolkning. Att driva, underlätta för och stötta ungas samhällsengagemang är därför en viktig del i att skapa en inkluderande samhällsutveckling. Inte minst då en stor andel georgier har valt att lämna landet under de senaste två decennierna i jakten på bland annat mer välbetalda jobb.

Ett av de tillfällen då jag bidragit aktivt till just ungdomsengagemang var under en konferens i huvudstaden Tbilisi som anordnades av UNAG i början av december. Konferensen samlade strax under 30 ungdomar från hela landet för att diskutera och lära sig mer om jämställdhet i landet. Mer specifikt var mäns våld mot kvinnor, det rättsliga påföljderna av könsrelaterat våld och de formella och informella samhällsinstitutioner som kan stötta våldsutsatta på agendan.

Ungdomar från lokala ungdomscenter som lyssnar på en föreläsning om jämställdhet under konferens. Fotograf: UNAG

Enligt data från UN Women och nationella undersökningar, har attityderna bland kvinnor och män gentemot våld mot kvinnor utvecklats i positiv riktning under de senaste åren. Andelen som tycker att våld i nära relation går att rättfärdiga är dock fortfarande hög (31% bland män och 22% bland kvinnor). 50 procent av de män som deltagit i den nationella undersökningen tycker även att våld i nära relation är en privatsak som andra ej borde lägga sig i. Motsvarande siffra bland kvinnor är 33 procent. 

Statistiken visar hur viktigt det är att utbilda och sprida kunskap inom jämställdhet i stort, och intimt partnervåld i synnerhet – inte minst för att bryta tystnadskulturen i frågan och stärka den unga generationen att kräva förändring. 

Material som använts under konferensen. Fotograf: UNAG

Den fullspäckade konferensen leddes av medarbetare från UNAG, men ett övergripande fokus var på de gästföreläsare och experter som var inbjudna. Även jag och min medpraktikant höll i en föreläsning och workshop inom området jämställdhetsintegrering. Bland annat pratade vi om hur Sveriges utveckling inom jämställdhet sett ut historiskt. 

Syftet med konferensen var att träna och stärka deltagarnas kunskaper i ämnet, då de i vår ska föra vidare informationen inom sina lokala nätverk och samhällen. Detta för att få så stor spridning som möjligt och bidra till att både den unga och äldre generationen ska kunna kräva förändring. 

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant, Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer