fbpx
18 augusti, 2022 / Debattartiklar

Fråga dina politiker om FN!

Kriget i Ukraina, pandemin och klimathotet gör omvärldsfrågorna viktigare än någonsin. Riksdagens partier måste hålla sina löften om fortsatt svenskt stöd till FN, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson inför valet.

Svenska valrörelser domineras ofta av inrikespolitik och plånboksfrågor men inför årets val måste partier och politiker höja blicken och även förhålla sig till krig och konflikter, pandemi och klimathot. Höjda livsmedelspriser, dyrare bensin och brist på vissa varor och råvaror påminner om att omvärldsfrågorna har flyttat in i de svenska vardagsrummen. Sommarens värmerekord i Europa och extremväder med orkaner, översvämningar, värmeböljor och skogsbränder världen över manar samtidigt till eftertanke om klimatkrisens konsekvenser.

Inför valet den 11 september har Svenska FN-förbundet frågat riksdagspartierna dels om de är beredda att stärka FN och det globala samarbetet, dels hur de ser på det svenska biståndet. Svaren visar att sex av åtta partier står bakom enprocentsmålet för biståndet. Partierna framhåller FN:s roll samt behovet av reformering av FN-arbetet. Att FN ska vara en stark organisation är en utbredd uppfattning bland partierna. 

FN bidrar till en säkrare, mer trygg och rättvis värld. Bistånd som kanaliseras genom världsorganisationen bidrar till mat, vaccin, utbildning samt bättre villkor för världens flickor och kvinnor. Genom FN-arbetet förebyggs nya konflikter och ytterligare flyktingkatastrofer – och FN är den enda platsen där nästan alla världens länder möts för att hantera gemensamma problem.

Sverige har länge varit ett aktivt FN-land och en stor humanitär givare. Svenska regeringar har genom åren verkat för konfliktförebyggande, nedrustning, jämställdhet och kontakter med civilsamhället. Tillsammans med andra små och medelstora länder har Sverige försvarat grundläggande FN-värderingar om fred och rättvisa. Det multilaterala samarbetet blir ännu viktigare när totalitära ledare hotar fredliga grannar, när kärnvapenhotet åter gör sig påmint och när hunger och fattigdom breder ut sig.

Sverige är i kraft av stort engagemang och konstruktivt arbete en kraft att räkna med i FN. Så måste det förbli. Just nu pågår en spännande diskussion om FN:s framtid inför ett stort möte som hålls nästa år. Där har Sveriges regering och invånare mycket att bidra med. Inför valet uppmuntrar vi alla väljare att på torg och i valstugor påminna partier och politiker om deras löften om stöd till FN-samarbetet – och att kräva att löftena hålls även efter valet. 

De globala utmaningarna är fler och större än på länge och det är avgörande att världens länder har en plattform för dialog och lösningar. FN och den regelbaserade världsordningen är avgörande för alla världens människor. När vår gemensamma säkerhet hotas krävs ett samtal om det multilaterala samarbetets betydelse också för människor i Sverige. Därför måste årets valrörelse handla också om fortsatt ekonomiskt och politiskt stöd för FN-arbetet.

Bli medlem!

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Blir medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer