fbpx
18 augusti, 2022 / Debattartiklar

Fråga dina politiker om FN!

Kriget i Ukraina, pandemin och klimathotet gör omvärldsfrågorna viktigare än någonsin. Riksdagens partier måste hålla sina löften om fortsatt svenskt stöd till FN, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson inför valet.

Svenska valrörelser domineras ofta av inrikespolitik och plånboksfrågor men inför årets val måste partier och politiker höja blicken och även förhålla sig till krig och konflikter, pandemi och klimathot. Höjda livsmedelspriser, dyrare bensin och brist på vissa varor och råvaror påminner om att omvärldsfrågorna har flyttat in i de svenska vardagsrummen. Sommarens värmerekord i Europa och extremväder med orkaner, översvämningar, värmeböljor och skogsbränder världen över manar samtidigt till eftertanke om klimatkrisens konsekvenser.

Inför valet den 11 september har Svenska FN-förbundet frågat riksdagspartierna dels om de är beredda att stärka FN och det globala samarbetet, dels hur de ser på det svenska biståndet. Svaren visar att sex av åtta partier står bakom enprocentsmålet för biståndet. Partierna framhåller FN:s roll samt behovet av reformering av FN-arbetet. Att FN ska vara en stark organisation är en utbredd uppfattning bland partierna. 

FN bidrar till en säkrare, mer trygg och rättvis värld. Bistånd som kanaliseras genom världsorganisationen bidrar till mat, vaccin, utbildning samt bättre villkor för världens flickor och kvinnor. Genom FN-arbetet förebyggs nya konflikter och ytterligare flyktingkatastrofer – och FN är den enda platsen där nästan alla världens länder möts för att hantera gemensamma problem.

Sverige har länge varit ett aktivt FN-land och en stor humanitär givare. Svenska regeringar har genom åren verkat för konfliktförebyggande, nedrustning, jämställdhet och kontakter med civilsamhället. Tillsammans med andra små och medelstora länder har Sverige försvarat grundläggande FN-värderingar om fred och rättvisa. Det multilaterala samarbetet blir ännu viktigare när totalitära ledare hotar fredliga grannar, när kärnvapenhotet åter gör sig påmint och när hunger och fattigdom breder ut sig.

Sverige är i kraft av stort engagemang och konstruktivt arbete en kraft att räkna med i FN. Så måste det förbli. Just nu pågår en spännande diskussion om FN:s framtid inför ett stort möte som hålls nästa år. Där har Sveriges regering och invånare mycket att bidra med. Inför valet uppmuntrar vi alla väljare att på torg och i valstugor påminna partier och politiker om deras löften om stöd till FN-samarbetet – och att kräva att löftena hålls även efter valet. 

De globala utmaningarna är fler och större än på länge och det är avgörande att världens länder har en plattform för dialog och lösningar. FN och den regelbaserade världsordningen är avgörande för alla världens människor. När vår gemensamma säkerhet hotas krävs ett samtal om det multilaterala samarbetets betydelse också för människor i Sverige. Därför måste årets valrörelse handla också om fortsatt ekonomiskt och politiskt stöd för FN-arbetet.

Bli medlem!

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Blir medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer