18 augusti, 2022 / Debattartiklar

Fråga dina politiker om FN!

Kriget i Ukraina, pandemin och klimathotet gör omvärldsfrågorna viktigare än någonsin. Riksdagens partier måste hålla sina löften om fortsatt svenskt stöd till FN, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson inför valet.

Svenska valrörelser domineras ofta av inrikespolitik och plånboksfrågor men inför årets val måste partier och politiker höja blicken och även förhålla sig till krig och konflikter, pandemi och klimathot. Höjda livsmedelspriser, dyrare bensin och brist på vissa varor och råvaror påminner om att omvärldsfrågorna har flyttat in i de svenska vardagsrummen. Sommarens värmerekord i Europa och extremväder med orkaner, översvämningar, värmeböljor och skogsbränder världen över manar samtidigt till eftertanke om klimatkrisens konsekvenser.

Inför valet den 11 september har Svenska FN-förbundet frågat riksdagspartierna dels om de är beredda att stärka FN och det globala samarbetet, dels hur de ser på det svenska biståndet. Svaren visar att sex av åtta partier står bakom enprocentsmålet för biståndet. Partierna framhåller FN:s roll samt behovet av reformering av FN-arbetet. Att FN ska vara en stark organisation är en utbredd uppfattning bland partierna. 

FN bidrar till en säkrare, mer trygg och rättvis värld. Bistånd som kanaliseras genom världsorganisationen bidrar till mat, vaccin, utbildning samt bättre villkor för världens flickor och kvinnor. Genom FN-arbetet förebyggs nya konflikter och ytterligare flyktingkatastrofer – och FN är den enda platsen där nästan alla världens länder möts för att hantera gemensamma problem.

Sverige har länge varit ett aktivt FN-land och en stor humanitär givare. Svenska regeringar har genom åren verkat för konfliktförebyggande, nedrustning, jämställdhet och kontakter med civilsamhället. Tillsammans med andra små och medelstora länder har Sverige försvarat grundläggande FN-värderingar om fred och rättvisa. Det multilaterala samarbetet blir ännu viktigare när totalitära ledare hotar fredliga grannar, när kärnvapenhotet åter gör sig påmint och när hunger och fattigdom breder ut sig.

Sverige är i kraft av stort engagemang och konstruktivt arbete en kraft att räkna med i FN. Så måste det förbli. Just nu pågår en spännande diskussion om FN:s framtid inför ett stort möte som hålls nästa år. Där har Sveriges regering och invånare mycket att bidra med. Inför valet uppmuntrar vi alla väljare att på torg och i valstugor påminna partier och politiker om deras löften om stöd till FN-samarbetet – och att kräva att löftena hålls även efter valet. 

De globala utmaningarna är fler och större än på länge och det är avgörande att världens länder har en plattform för dialog och lösningar. FN och den regelbaserade världsordningen är avgörande för alla världens människor. När vår gemensamma säkerhet hotas krävs ett samtal om det multilaterala samarbetets betydelse också för människor i Sverige. Därför måste årets valrörelse handla också om fortsatt ekonomiskt och politiskt stöd för FN-arbetet.

Bli medlem!

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Blir medlem >

Senaste nytt

Irans kvinnor behöver omvärldens stöd

05 oktober, 2022 / Nyheter

FN-förslaget att utreda Mahsa Aminis död i iranskt häkte måste få medlemsländernas stöd. Iran måste respektera flickors och kvinnors rättigheter och omvärldens tryck på regimen måste öka, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Hallå där!

05 oktober, 2022 / Världshorisont

Stefan Löfven, tidigare statminister, som tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia leder FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Läs mer

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer