FRÅGA OM FN!

FN är viktigare än någonsin – diskutera FN med dina politiska kandidater inför valet

FRÅGA OM FN!

FN är viktigare än någonsin – diskutera FN med dina politiska kandidater inför valet

FN är viktigare än någonsin. 

Världsläget är unikt svårt med pågående konflikter, pandemin och klimathotet. Globala utmaningar kräver gemensamma lösningar och FN är den enda organisationen som samlar alla världens länder.

De globala utmaningarna kräver att vi tar ett gemensamt ansvar och arbetar tillsammans 

Därför uppmanar vi dig att fråga dina politiker om FN inför valet 2022.

FRÅGA OM FN

 

1. Läs vår enkät till riksdagspartierna

Alla riksdagspartier har svarat på FN-förbundets två frågor om FN, det globala samarbetet och Sveriges biståndspolitik. Läs svaren med partiernas vallöften längre ner. 

2. Diskutera FN med vänner och bekanta

Genom att diskutera får vi fler att prata om FN-samarbetet och sätta FN på den politiska agendan inför valet.

3. Fråga din politiker om FN

Gå till valstugorna och fråga politikerna hur just de ska säkerställa sitt partis vallöfte om FN-samarbetet och biståndspolitiken. Påverka så att FN och det globala samarbetet är med i den politiska debatten i din kommun, region och i riksdagen.

Enkäten: 6 av 8 partier vill behålla enprocentsmålet i det svenska biståndet

Svenska FN-förbundet har ställt två frågor till samtliga riksdagspartier om FN, det internationella samarbetet och den svenska biståndspolitiken.

1. Varför ska man rösta på er om man vill stärka FN och det globala samarbetet?
2. Hur stor andel av Sveriges BNI bör gå till bistånd och varför? 

Alla partiernas svar på frågorna kan du läsa här.

FN:s arbete med kriget i Ukraina, klimatet och pandemin 

”Bistånd som kanaliseras genom FN bidrar till mat, vaccin, utbildning samt bättre villkor för världens flickor och kvinnor. Genom FN-arbetet förebyggs nya konflikter, social oro och ytterligare flyktingkatastrofer – och FN är den enda arenan där alla världens länder möts för att hantera gemensamma problem. Därför måste årets valrörelse handla också om biståndsnivåer och fortsatt ekonomiskt och politiskt stöd för FN-arbetet.”

Annelie Börjesson, ordförande, Svenska FN-förbundet