fbpx

Information om FN

Här finner du information om FN:s arbete, dess uppbyggnad och annan användbar information om världsorganisationen.

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation som jobbar med FN-relaterade frågor i Sverige. Mer information om Svenska FN-förbundet och vårt arbete hittar du här. 

Vad gör FN?

Mer information om FN:s arbete med fred och säkerhet, hållbar utveckling och samt mänskliga rättigheter.

Läs mer

FN som organisation

Hur ser FN-systemet ut och hur är allt organiserat?

Läs mer

Praktisk info

Dokument, administration och annan praktisk info om FN.

Läs mer