fbpx

Bli ungdomsledare för mångfald och inkludering

Vi tror att ungdomsengagemang kan ha stor betydelse för att skapa en positiv förändring till ett mer tolerant, inkluderande och medkännande Europa, för alla! Vi vet att Europa har stora utmaningar med mångfald och inkludering i samhället. Det försvåras av ökade ekonomiska klyftor, social exkludering och kulturell polarisering som skapar hinder för att uppnå lika möjligheter för alla. Det vill vi förändra med hjälp av styrkan inom civilsamhället och utvecklar nu ett projekt tillsammans med sex andra FN-förbund med stöd från Erasmus+ där vi utvecklar ungdomsengagemang för mångfald och inkludering.

Gemensamma behov, olika förutsättningar

Ländernas utmaningar ser olika ut, men gemensamt identifierat är behovet att stärka unga i sitt engagemang mot diskriminering och exkludering, främja sociala nätverk samt utveckla interkulturell kompetens mellan unga inom FN-förbunden och det europeiska civilsamhället. Med projektet vill vi bidra till att skapa mer inkludering och mångfald lokalt och globalt. En av de bärande principerna i Agenda 2030 är ”Leave no one behind”, det budskapet präglar vårt engagemang.

Om programmet

Projektet för ungdomsengagemang inom mångfald och inkludering pågår under våren 2024, genom utbyten mellan deltagare från alla länder som deltar i projektet. Syftet är att ge unga en aktiv roll i olika processer som rör beslutsfattande inom civilsamhället. De sju FN-förbund som samarbetar i projektet är från Sverige, Georgien, Albanien, Armenien, Danmark, Finland och Slovenien. Deltagarna utgörs av sammanlagt 34 personer från de olika länderna, varav 5 deltagare rekryteras från Sverige.

Om att vara ungdomsledare för mångfald och Inkludering

Ni kommer få resa till Georgien och träffa engagerade ungdomsledare från sex andra länder. Ni får utbildning inom mångfald och inkludering samt inom projektledning. Ni får erfarenhet av att bedriva egna aktiviteter och projekt inom ämnesområdet. Ungdomsledarna får också delta på en ungdomskonferens tillsammans med andra engagerade medlemmar den svenska FN-rörelsen under studiebesöket i Stockholm. Kost och logi under resorna till Stockholm och Tbilisi betalas av projektet, med reservation för att en mindre matkostnad kan tillkomma deltagaren.

Programupplägg

Programmet pågår våren 2024 med en utbildningsvecka 3-10 mars i Georgien (Tbilisi). Därefter skapar deltagarna egna aktiviteter lokalt och får även delta på gemensamma digitala träffar för fördjupad kunskap om arbete för mångfald och inkludering. 21-29 april åker alla deltagarna på ett gemensamt studiebesök och en ungdomskonferens i Sverige (Stockholm).

Vem kan ansöka till projektet?

Du som är mellan 18–35 år och är aktivt engagerad inom ungdomsengagemang i civilsamhället
och har en vilja att stärka din kompetens i att tillvarata och utveckla ungdomsengagemang.
Du som är medlem i Svenska FN-förbundet.
Du som talar och skriver på svenska och engelska obehindrat.
Du som kan avvara två veckor totalt i mars och april för besök i Tbilsi i Georgien och i Stockholm samt har tid under de sex veckorna emellan träffarna för att då utföra egna aktiviteter och gemensamma digitala träffar.
Du som vill eller redan studerar eller arbetar med unga, inkludering och mångfald.
Sista ansökningsdag har passerat.

Vi uppmuntrar ungdomar från hela Sverige att söka och kommer därmed erbjuda stöd till de som behöva resa långt för att delta på de olika aktiviteterna. Utöver detta så värdesätter Svenska FN-förbundet mångfald och ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Observera att uppdraget är ideellt men att kostnader för resa och boende täcks av Svenska FN-förbundet.