fbpx

Kongresshandlingar

Här nedan finner ni handlingar för Svenska FN-förbundets kongress 2021.

Kongresshandlingar

 1. Program dagordning och förhandlingsordning kongress 2021
 2. Valberedningens förslag till presidium rösträknare och redaktionsutskott
 3. a) Verksamhetsberättelse 2018
  b) Verksamhetsberättelse 2019
  c) Verksamhetsberättelse 2020
 4. a) Årsredovisning 2018 FN-förbundet
  b) Årsredovisning 2019 FN-förbundet
  c) Årsredovisning 2020 FN-förbundet
 5. a) Revisionsberättelse 2018 FN-förbundet
  b) Revisionsberättelse 2019 FN-förbundet
  c) Revisionsberättelse 2020 FN-förbundet
 6. Förbundsstyrelsens åtgärder vad gäller 2018 års kongressmotioner
 7. Förslag till medlemsavgifter 2022-2024
 8. Måldokument 2022-2024
 9. Förslag till rambudget 2022-2024
 10. Valberedningens förslag till arvodering
 11. Valberedningens förslag till styrelse och revision. (Här hittar du personliga berättelser från alla nominerade)
 12. Inkomna motioner 2021
 13. Stadgeändringsförslag från förbundsstyrelsen
 14. Propositioner till kongressen 2021


Utskick

Kallelse FN-föreningar och FN-distrikt till kongressen 2021

Kallelse riksorganisationer till kongressen 2021

Anmälningsblankett ombud och suppleant för utskrift

Anmälningsblankett observatör för utskrift

Instruktioner för motionsförfarandet till Svenska FN-förbundets kongress

Nomineringsblankett inför kongressen 2021 för utskrift

Brev till FN-föreningar, FN-distrikt och riksorganisationer angående nominering inom styrelse och revision

Förtydligande från valberedningen angående nomineringsprocessen

Förslag på stadgeändringar