fbpx

Kongress 2024

Den 1-2 juni 2024 samlas rörelsen i Eskilstuna för Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ – kongressen! 

Vid frågor kontakta kongress2024@fn.se.

Handlingar

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2024 FN-föreningar och FN-distrikt

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2024 Riksorganisationer

Anmäl dig

Anmälan är öppen till och med den 10 april. Du som inte är vald till ombud av förening, distrikt eller riksorganisation anmäler dig som observatör.  

Information om hotellbokning finner du i samband med genomförd anmälan. Som ombud för förening eller distrikt kan du söka om boendeersättning upp till 400 kr per natt och reseersättning upp till 1000 kr per person för kostnader som överstiger 300 kr. Detta gäller även om du bokar annat boende. 

Observera att ombudsanmälan från föreningar och distrikt gäller först när korrekta årsmöteshandlingar skickats till kansliet (senast 1 april) – läs mer här. 

I samband med ombudsanmälan ska protokoll där det framgår vem som valts till ombud respektive ombudssuppleant skickas till kongress2024@fn.se.

Anmäl dig som 

 

 

Instruktioner för nomineringsprocessen

Valberedningen tar nu emot nomineringar till förbundsstyrelsen (ledamot och ordförande) samt förtroendevald revisor. Nomineringsförfarandet är förlängt till och med den 4 mars 2024. 

Den som nomineras kommer kontaktas av valberedningen som sedan gör en urvalsprocess. För närmare beskrivning av uppdraget se valberedningens brev till medlemmar. Valberedningens förslag samt övriga nomineringar kommer sedan presenteras i kongresshandlingarna. Vid frågor kontakta valberedning@fn.se. 

Till nomineringsformuläret

Instruktioner för motionsförfarandet

Motioner till kongressen ska enligt Svenska FN-förbundets stadgar ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 mars 2024. För föreningar och distrikt ska vald ordförande för år 2024 skicka in motionen. Motioner som inkommer efter detta datum behandlas inte.

Anslutna riksorganisationer skickar in dessa direkt till FN-förbundet. Enskild medlem däremot skriver och överlämnar sin motion till sin lokala FN-förening /-distrikt som behandlar den på sitt årsmöte.

Läs hela instruktionen för motionsförfarandet här.

Tänk på att motionen du skickar in till föreningen/distriktet efter årsmötet ska skrivas in i motionsformuläret enligt instruktionen. För att underlätta detta var noga med att skriva motionen enligt formatet i instruktionen och helst i en digital fil som sedan enkelt kan kopieras.

Till motionsformuläret