fbpx

Kongress 2024

Den 1-2 juni 2024 samlas rörelsen i Eskilstuna för Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ – kongressen! 

Kallelse och instruktioner om anmälan skickas ut senast den 1 januari 2024 och publiceras även på den här sidan. 

Vid frågor kontakta kongress2024@fn.se.

Instruktioner för nomineringsprocessen

Valberedningen tar nu emot nomineringar till förbundsstyrelsen (ledamot och ordförande) samt förtroendevald revisor. Nomineringsförfarandet är öppet till och med den 15 januari 2024. 

Den som nomineras kommer kontaktas av valberedningen som sedan gör en urvalsprocess. För närmare beskrivning av uppdraget se valberedningens brev till medlemmar. Valberedningens förslag samt övriga nomineringar kommer sedan presenteras i kongresshandlingarna. Vid frågor kontakta valberedning@fn.se. 

Till nomineringsformuläret

Instruktioner för motionsförfarandet

Motioner till kongressen ska enligt Svenska FN-förbundets stadgar ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 mars 2024. För föreningar och distrikt ska vald ordförande för år 2024 skicka in motionen. Motioner som inkommer efter detta datum behandlas inte.

Anslutna riksorganisationer skickar in dessa direkt till FN-förbundet. Enskild medlem däremot skriver och överlämnar sin motion till sin lokala FN-förening /-distrikt som behandlar den på sitt årsmöte.

Läs hela instruktionen för motionsförfarandet här.

Tänk på att motionen du skickar in till föreningen/distriktet efter årsmötet ska skrivas in i motionsformuläret enligt instruktionen. För att underlätta detta var noga med att skriva motionen enligt formatet i instruktionen och helst i en digital fil som sedan enkelt kan kopieras.

Till motionsformuläret