fbpx

Kongress 2021

Den 12 – 13 juni 2021 var det dags igen för Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ – kongressen! Vi diskuterade hur vi ska ta tag i våra viktigaste utmaningar i en turbulent men spännande samtid för att skapa en bättre värld.

Kallelse, instruktioner om anmälan, motioner och nomineringar skickades den 12 januari 2021.

Sammanfattning:
Sammanfattning från kongressen
Kongressprotokoll 2021
Antaget måldokument för 2022-2024

Kongresshandlingar:
Kongresshandlingar

Anmälan till kongressen:
Anmäl observatör till kongressen digitalt

Utskick:
Nominera till styrelse och/eller revisorsuppdrag

Valberedningens brev till FN-föreningar, FN-distrikt och riksorganisationer angående nomineringar

Förtydligande från valberedningen angående nomineringsprocessen

Anmäl ombud till kongressen digitalt

Anmäl suppleant till kongressen digitalt