Kongress 2021

Den 12 – 13 juni är det dags igen för Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ – kongressen! Vi kommer att diskutera hur vi ska ta tag i våra viktigaste utmaningar i en turbulent men spännande samtid för att skapa en bättre värld.

FN-förbundets styrelse har beslutat att kongressen arrangeras digitalt. Förbundsstyrelsen har ett viktigt ansvar att skydda våra medlemmars hälsa och bedömningen är att det inte kommer vara tillräckligt tryggt att genomföra ett stort fysiskt evenemang i början av juni. En digital kongress öppnar nya möjligheter för deltagande, eftersom det är kostnadsfritt och inte heller innebär att man behöver resa för att delta.

För att säkerställa att alla känner sig trygga gällande det digitala deltagandet så kommer vi arrangera utbildningstillfällen innan kongressen så alla som vill delta får rätt förutsättningar att göra det. Vi återkommer inom kort med detaljer kring utbildningar och information som rör de digitala verktygen vi ska använda.

Kallelse, instruktioner om anmälan, motioner och nomineringar skickades den 12 januari 2021.

Sammanfattning:
Sammanfattning från kongressen
Kongressprotokoll 2021
Antaget måldokument för 2022-2024

Kongresshandlingar:
Kongresshandlingar

Anmälan till kongressen:
Anmäl observatör till kongressen digitalt

Utskick:
Nominera till styrelse och/eller revisorsuppdrag

Valberedningens brev till FN-föreningar, FN-distrikt och riksorganisationer angående nomineringar

Förtydligande från valberedningen angående nomineringsprocessen

Anmäl ombud till kongressen digitalt

Anmäl suppleant till kongressen digitalt