Så startade Svenska FN-förbundet

FN-förbundets historia sträcker sig ända tillbaka till 1929 då Svenska Föreningen för Nationernas Förbund bildades. Den bytte senare namn till Svenska föreningen för ett nytt folkens förbund. Genom en sammanslagning 1944 med organisationerna Nordiska Föreningen Mellanfolkligt Samarbete för Fred och Svenska kommittén av Världssamling för Fred bildades Svenska FN-föreningen Mellanfolkligt Samarbete.

1946 bildades FN-förbundens Världsfederation, WFUNA. Den svenska riksdagsledamoten och ordföranden för Svenska föreningen för ett nytt folkens förbund, Kerstin Hesselgren, blev dess första ordförande. Föreningen Mellanfolkligt Samarbete för fred anslöt sig till WFUNA 1947. Samma år bildades den första FN-föreningen i Sverige. Närmare 20 år senare bildades det första FN-distriktet.

1957 bytte Svenska FN-föreningen Mellanfolkligt Samarbete namn till Svenska FN-förbundet. I dag har Svenska FN-förbundet tusentals individer och ca 90 riksorganisationer som medlemmar. Vi har ca 100 lokala FN-föreningar som bedriver verksamhet över hela landet. Vi samarbetar även internationellt med FN-förbund i över 100 länder.