fbpx

UTBILDNINGAR OCH ANDRA AKTIVITETER

Utbildning Klippans kommun
2021-10-14

Utbildning Stockholms Dövas Förening
2021-10-05

Utbildning Fritidsförbundet
2021-10-01

Utbildning Astma- och Allergiförbundet
2021-09-30

Utbildning Uppsala kommun
2021-09-17

En konferens om alternativrapportering och Agenda 2030
2021-09-08

Utbildning Svenska Kyrkan Luleå Stift
2021-06-15

SeminariumFN:s Statspartsmöte, side-event
2021-06-14

Utbildning Ljusdals Kommun
2021-06-04

Utbildning SRF Kommunala funktionshinderråd
2021-06-03

Seminarium Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. 14/6 FN:s Statspartsmöte, sidoevent
2021-05-04

Seminarium Agande 2030-nätverk och UNA Polen
2021-04-22

Seminarium MR-dagarna tillsammans med Rätt från början
2021-04-21

Värnamo kulturförvaltning
2021-04-13-14

Utbildning Brukarrevisorerna Göteborg stad
2021-03-31

Utbildning representanter funktionshindersråd Stockholms län med FSDB, HRF och SDR
2021-03-27

Kultur och kvalitet med fokus Artikel 30
2021-03-22

Utbildning Disability Refugee Welcome (DRW) med fokus på Artikel 19
2021-03-19

Utbildning Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
2021-03-11

Utbildning Unga med synnedsättning
2021-02-24

Digitalt frukostseminarium om Globala målen och Agenda 2030 på lättläst 28 januari med SV och MFD 28 januari 2021

MFD (Myndigheten för delaktighet) och Länsstyrelsens konferens på den internationella funktionshinderdagen 3 december 2020

Botkyrka kommun

Malmö kommun

Länsstyrelseprojektet

Delaktighetsdagen

SRF

Independent Living Institute (ILI) 

HRF Stockholm