Välkommen till Helsingborgs FN-förening!

Verksamhet 2021/2022

Under det kommande verksamhetsåret har årsmötet beslutat att fokusera på två projekt utöver våra regelbundna träffar, aktiviteter och styrelsemöten. Vi är i uppstartsfasen och det ena projektet kommer att ha fokus på att minska klyftorna i Helsingborg och fokusera på demokarti, integration och antirasism. Det andra projektet kommer handla om mänskliga rättigheter och belysa sexuella minoriteters rättigheter. Vill du vara med och forma projketen eller skapa ett helt eget med oss? Välkommen!