Välkommen till Helsingborgs FN-förening!

Styrelsen 2021/2022

Helsingborgs FN-förenings styrelse är föreningens beslutande organ och fungerar som en länk mellan föreningen, dess medlemmar och allmänheten. Styrelsen ansvarar för att bedriva en aktiv verksamhet i Helsingborg med omnejd i samverkan med Svenska FN-förbundet och dess riktlinjer. Vi sammanträder varannan vecka digitalt pga omständigheterna i samhället. Normalt sätt har vi möten i centrala Helsingborg. Öppna styrelsemöten och medlemsträffar, kontakta oss om du vill komma på nästa möte!

ORDFÖRANDE

Embla Hägelmark
E-post: embla.hagelmark@gmail.com
Telefon: 072 3201595

Ordförande Embla Hägelmark
Bild: Helsingborgs Dagblad

VICE ORDFÖRANDE och ekonomiansvarig

Hananne Baladi – mb.2727@hotmail.com

 

SEKRETERARE

Ioana Baicu – ioana.baicu13@gmail.com

 

LEDAMOT och MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

Celine Dang – celinedang-04@hotmail.com

 

SUPPLEANTER

Ellen Meiby – ellen.meiby@icloud.com

Alexander Hessler – alex@hessler.se

Aron Roosberg – aron.roosberg@hotmail.com

 

VALBEREDNING

Susanna Winqvist –  susanna_winqvist@campeon.se

Mi Holmqvist Åberg mi_aberg@campeon.se