Välkommen till Helsingborgs FN-förening!

Styrelsen 2020/2021

Helsingborgs FN-förenings styrelse är föreningens beslutande organ och fungerar som en länk mellan föreningen, dess medlemmar och allmänheten. Styrelsen ansvarar för att bedriva en aktiv verksamhet i Helsingborg med omnejd i samverkan med Svenska FN-förbundet och dess riktlinjer. Vi sammanträder varannan vecka digitalt pga omständigheterna i samhället. Normalt sätt har vi möten i centrala Helsingborg. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, kontakta oss om du vill komma på nästa möte!

ORDFÖRANDE

Embla Hägelmark
E-post: embla.hagelmark@gmail.com
Telefon: 072 3201595

VICE ORDFÖRANDE & EKONOMIANSVARIG

Augusta Säwe – augusta.saawe@gmail.com

VICE EKONOMIANSVARIG

Fanny Johnn – fanny_johnn@campeon.se

UNGDOMSANSVARIG

Mi Holmqvist Åberg – mi_aberg@campeon.se

LEDAMÖTER

Klara Andersson – klara_andersson@campeon.se

Cathylyn Ramos – cathylyn.Ramos@helsingborg.se

Amanda Johansson – amandabiancaj@gmail.com

Siri Lindblad – siri.a.lindblad@gmail.com

Wendela Viljamsdotter Muhola – wendela_muhola@campeon.se

Alice Bishop –  alice.bish.03@gmail.com 

VALBEREDNING

Susanna Winqvist –  susanna_winqvist@campeon.se

Nargiz Qazi – nargizq@yahoo.com