Välkommen till Helsingborgs FN-förening!

Styrelsen 2019-2020

Helsingborgs FN-förenings styrelse är föreningens beslutande organ och fungerar som en länk mellan föreningen, dess medlemmar och allmänheten. Styrelsen ansvarar för att bedriva en aktiv verksamhet i Helsingborg med omnejd i samverkan med Svenska FN-förbundet och dess riktlinjer. Vi sammanträder var månad i centrala Helsingborg. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, kontakta oss om du vill komma på nästa möte!

ORDFÖRANDE

Nargiz Qazi
Mailnargizq@yahoo.com
Telefon: 072 007 22 43

KASSÖR

Ellen Meiby

LEDAMÖTER

Christopher Andersson

Maro Andersson Larsén

Cathy Ramos

SUPPLEANTER

Ayan Qazi

Elias Horn Maurin

Jenny Hsu

 

VALBEREDNING

Susanna Winqvist
Mail
susanna_winqvist@campeon.se