Välkommen till Helsingborgs FN-förening!

FN-föreningen anordnade klimatstrejk utanför Helsingborgs Rådhus.

Välkommen till Helsingborgs FN-förening!

Helsingborgs FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till sfn_fo%cc%88rening_helsingborgsSvenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi bedriver lokala projekt kopplade till projekt Flicka och Skolmat. Vi driver även ett projekt med digitala föreläsningar samt ett projekt kopplat till miljön. Vi anordnar event och sprider kunskap om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet.

Följ våra sociala medier som är länkade via ikonerna nedan!