Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltning. Om du klickar på respektive persons namn kommer du till en sida med mer information och kontaktuppgifter (i de fall där det finns).

Ordförande: Annelie Börjesson
Sekreterare: Christine Hollner
Kassör: Robert Jensen (adjungerad)

Ordinarie Ledamöter

Jan Bergström

Jessica Eng

Edit Forsberg

Sara Silander

Yusuf Tohow

Cenab Turunc

 

Suppleanter

Stina Graad

Magnus Green

Lars-Gunnar Pålsson