Svenska FN-förbundet – En bättre värld

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltning. Om du klickar på respektive persons namn kommer du till en sida med mer information och kontaktuppgifter (i de fall där det finns).

Ordförande: Annelie Börjesson
Sekreterare: Christine Hollner
Kassör: Gabriel Bake

Ordinarie Ledamöter

Sara Silander

Natalie Hafdelin

Patrik Thureborn

Zilan Kocaman

Jessica Eng

 

Suppleanter

Jan Bergström

Lars-Gunnar Pålsson