Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Styrelsen verksamhetsår 2023

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltning.

För kontakt, maila till goteborgsfnforening@gmail.com

Ordinarie LedamöterLena Ekman – Ordförande


Misha Ohlsson – Kassör


Sigrid Kjellberg – Ledamot


Frank Larsson – Medlemsrekrytering


Isabelle Olausson – Kommunikation


Adriana Gerdellaj – Agenda 2030 & Kommunikation


Albin Oskarsson – Ledamot


Hanna Avonds – Medlemsrekrytering


Nanna Malmborg – Sekreterare


Cornelia Andersson – Vice Ordförande och Kommunikation


Per Tengren – Revisor


Gabriel Bake – Valberedning


Olivia Zachrisson – Valberedning