Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltning.

Ordförande: Pågående valberedning för 2020
Sekreterare: Pågående valberedning för 2020
Kassör: Pågående valberedning för 2020

Ordinarie Ledamöter

Pågående valberedning för 2020

Suppleanter