Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Styrelsen

Ordförande

Lena Ekman

Vice ordförande

Cornelia Andersson

Sekreterare

Sabrina Tietze

Kassör

Christoffer Qualey

Övriga styrelseledamöter

Frank Larsson

Axel Seth

Ella Breiler

Hanna Avonds

Linnéa Blomqvist

Hanna Strandh

Styrelsesuppleanter

Albin Oskarsson
Sofie Eriksson

Från vänster främre raden:
Gabriel Bake (Valberedning); Albin Oskarsson; Frank Larsson; Cornelia Andersson; Hanna Strandh; Lena Ekman; Sabrina Tietze; Och Christopher Qualey.

Från vänster bakre raden:
Axel Seth; Och Hanna Avonds

Saknas på bild:
Linnéa Blomqvist; Ella Breiler; Och Sofie Eriksson