Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltning.

Ordförande: Edit Forsberg
Sekreterare: Nora Weintraub
Kassör: Robert Jensen

Ordinarie Ledamöter

Isaac Mintz (vice ordförande)

Natalya Andersson

Emma Hedman

Magnus Green

Cenab Turunc

Suppleanter