Fakta och fördjupning

Här samlar vi länkar till fördjupad läsning, aktuella rapporter, filmer mm om de globala målen och Agenda 2030.

För kommuner, landsting och regioner

Agenda 2030, fördjupning

Aktuell forskning

Globala mål blir lokala – Forskning om Agenda 2030 i kommuner och regioner

Sara Gustafsson, biträdande professor i miljöteknik vid Linköpings universitet, forskar om hur de 17 globala målen for hållbar utveckling kan implementeras på regional och lokal nivå i svenska kommuner och regioner. I rapporten Lokal implementering av Agenda 2030 och Globala målen beskriver hon läget våren 2018.

Hållbarhetsarbete pågår inom i stort sett alla kommuner och regioner, men det är viktigt att ta reda på hur de globala målen kan integreras i det. 15 kommuner och fyra regioner har intervjuats om de erfarenheter, möjligheter och utmaningar de ser kring Agenda 2030-arbetet.

I rapporten finns också en omfattande litteraturgenomgång, en litteraturlista och en sammanställning av verktyg och metoder som kommuner kan använda för planering, mätning och uppföljning.

Länk till rapporten 
Länk till Linköpings universitet

Uppföljning och statistik

Andra aktörer och uppdrag

Tips och trix