fbpx

Bli Företagsvän

Som Företagsvän till Svenska FN-förbundet får ni tillgång till digitalt material så att ni kan visa ert engagemang både internt och externt under ett år. Stötta oss på den nivå som passar ditt företag och få ett kommunikationspaket som tack.

Paketet gäller ett år och ni får tillgång till materialet direkt efter beställning. Med materialet visar ni ert stöd för Svenska FN-förbundet samtidigt som ni sprider budskapet och engagemanget vidare till kunder, leverantörer och medarbetare.

Som tack erbjuder vi er:
• Regelbunden information och möjlighet att öka er kunskap om FN, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter samt fred och säkerhet,

• Ett digitalt paket med tack, diplom och kommunikationsmaterial som visar att ni är Företagsvän under aktuellt år,

• För belopp på 50 000 kr erbjuds ni att samverka med våra unga ambassadörer och samarbete lokalt med förbundets lokalföreningar, förutsatt att det finns närvaro på er ort.

Materialet är avsett för digitalt bruk och får bara användas i digitala kanaler (ej köpt media, ej tryck) under angivet år.

Låt ditt företag bidra till en positiv kraft för fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Nu och i framtiden. Pengarna används alltid där det bäst behövs.

Välj nivån som passar er

Företagsvän 5 000 kr

• Årets och 2024 års emblem
• Diplom
• Nyhetsbrev via epost
• Guide Globala målen och hållbart företagande

Välj från 5 000 kr

Företagsvän 10 000 kr

• Årets och 2024 års emblem
• Diplom
• Nyhetsbrev via epost
• Guide Globala målen och hållbart företagande
• Banner till er webbplats
• Innehåll för sociala media
• Skylt att skriva ut i A4
• En årsprenumeration på Världshorisont

Välj från 10 000 kr

Företagsvän 20 000 kr

• Årets och 2024 års emblem
• Diplom
• Nyhetsbrev via epost
• Guide Globala målen och hållbart företagande
• Banner till er webbplats
• Innehåll för sociala media
• Skylt att skriva ut i A4
• En årsprenumeration på Världshorisont
• Mejlsignatur
• Inbjudan till våra seminarier/kurser (vanligtvis en medlemsförmån)

Välj från 20 000 kr

Företagsvän 50 000 kr

• Årets och 2024 års emblem
• Diplom
• Nyhetsbrev via epost
• Guide Globala målen och hållbart företagande
• Banner till er webbplats
• Innehåll för sociala media
• Skylt att skriva ut i A4
• En årsprenumeration på Världshorisont
• Mejlsignatur
• Inbjudan till våra seminarier/kurser (vanligtvis en medlemsförmån)
• Förslag till samverkan med våra unga ambassadörer
• Förslag till samverkan med lokalförening

Välj från 50 000