Nominera Årets FN-lärare 2022

Nominera Årets FN-lärare 2022! 
För att uppmärksamma det fantastiska arbete som sker ute på FN-skolor har FN-förbundet instiftat ett lärarpris. Elever, skolledning och kollegor på FN-skolor kan nominera en lärare, som inom ramen för FN-skola, arbetar nyskapande eller långsiktigt och därmed verkar för att öka kunskap, engagemang och förståelse för globala frågor. 

Läs mer om tidigare vinnare av årets FN-lärare här

Nomineringsprocess
Nomineringsperioden pågår till den 16 maj 2022. Vinnaren kommer att utses av en jury tillsatt av FN-förbundet. 

Pris
Som tack för sitt engagemang tilldelas pristagaren en summa på 10.000 kronor att använda till egen utveckling eller annat valfritt ändamål. Tips! Prissumman kan användas till deltagande i FN-förbundets studieresa till FN-staden i Köpenhamn. Studieresan, som inkluderar besök hos flera FN-organisationer, planeras äga rum under hösten 2022.

Information om datum och kostnad för studieresan kommer under våren.