fbpx

Elevmaterial

Även om världen blir bättre så är det viktigt att komma ihåg att den inte blir det av sig självt, utan genom att människor vågar stå upp för sina och andras rättigheter. Den 10 december fyller den allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter 75 år. I dag ser vi att de mänskliga rättigheterna och det demokratiska utrymmet är under hot. Ett levande och starkt civilsamhälle med skydd för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för demokrati, vilket aldrig kan tas för givet, inte heller i Sverige.

Var med och stå upp för de mänskliga rättigheterna! 

Häftet Aktion FN för en bättre värld är ett material som beskriver aktionen. I häftet hittar ni även tips på innehåll till uppföljande möte med FN-elevföreningen. 

Faktabladet 10 fakta om mänskliga rättigheter

Marknadsföringsaffisch på svenska

Marknadsföringsaffisch på engelska

Kampanjaffisch Pledge for human rights på svenska

Kampanjaffisch Pledge for human rights på engelska

Sociala medierkit med Instagrambilder för att lyfta namninsamlingen och era aktiviteter

Aktivitetstips för mänskliga rättigheter

Filmer om Mänskliga rättigheter till filmvisning

Namninsamling: Pledge for human rights

Ramar att skriva ut

Skriften Från vardagsrasism till folkmord

De mänskliga rättigheterna att skriva ut