fbpx
1 februari, 2022 / Pressmeddelanden

Minskat stöd för FN

Förtroendet för FN minskar i Sverige visar en ny opinionsundersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Svenska FN-förbundet. Undersökningen pekar på en signifikant nedgång från 54 procent 2020 till 47 procent i december 2021. 

– Det här är oroande siffror som visar att vi måste arbeta ännu hårdare för att visa betydelsen av FN:s arbete i det svenska samhället. Det gäller naturligtvis oss som FN-förbund, men det gäller också riksdag, regering och andra beslutsfattare. Nu är inte en tid för att bromsa det internationella samarbetet, säger Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Novus frågade 1003 personer hur FN sköter sitt arbete och vilken roll Sverige ska ha i FN. Sju av tio (71%) tycker att Sverige ska ha en aktiv och pådrivande roll som FN-medlem.

– Även om siffrorna om minskat förtroende är oroande, så ser vi trots allt att en stor majoritet anser att Sverige ska ha en pådrivande roll i FN. Det är en viktig signal, inte minst i en tid med en orolig omvärld och en alarmerande klimatkris. Det kommer vi ta fasta på i vårt arbete framöver, avslutar Cecilia Tengroth.

Svenska FN-förbundet kommer under året att arbeta aktivt med klimatfrågan, bland annat genom att skapa engagemang i civilsamhället inför den internationella klimatkonferensen Stockholm +50 i juni.  

Ta del av Novus opinionsundersökning i sin helhet här.

Ta del av Novus opinionsundersökning 2020 här.

Pressbild på Cecilia Tengroth 1

foto: Moa Källström/Svenska FN-förbundet

Pressbild på Cecilia Tengroth 2
foto: Moa Källström/Svenska FN-förbundet

Kontakt:
Cecilia Tengroth
Generalsekreterare Svenska FN-förbundet
0730404768
cecilia.tengroth@fn.se

Mathias Leveborn
Opinionsstrateg & pressekreterare
0736897296
mathias.leveborn@fn.se

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer