1 februari, 2022 / Pressmeddelanden

Minskat stöd för FN

Förtroendet för FN minskar i Sverige visar en ny opinionsundersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Svenska FN-förbundet. Undersökningen pekar på en signifikant nedgång från 54 procent 2020 till 47 procent i december 2021. 

– Det här är oroande siffror som visar att vi måste arbeta ännu hårdare för att visa betydelsen av FN:s arbete i det svenska samhället. Det gäller naturligtvis oss som FN-förbund, men det gäller också riksdag, regering och andra beslutsfattare. Nu är inte en tid för att bromsa det internationella samarbetet, säger Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Novus frågade 1003 personer hur FN sköter sitt arbete och vilken roll Sverige ska ha i FN. Sju av tio (71%) tycker att Sverige ska ha en aktiv och pådrivande roll som FN-medlem.

– Även om siffrorna om minskat förtroende är oroande, så ser vi trots allt att en stor majoritet anser att Sverige ska ha en pådrivande roll i FN. Det är en viktig signal, inte minst i en tid med en orolig omvärld och en alarmerande klimatkris. Det kommer vi ta fasta på i vårt arbete framöver, avslutar Cecilia Tengroth.

Svenska FN-förbundet kommer under året att arbeta aktivt med klimatfrågan, bland annat genom att skapa engagemang i civilsamhället inför den internationella klimatkonferensen Stockholm +50 i juni.  

Ta del av Novus opinionsundersökning i sin helhet här.

Ta del av Novus opinionsundersökning 2020 här.

Pressbild på Cecilia Tengroth 1

foto: Moa Källström/Svenska FN-förbundet

Pressbild på Cecilia Tengroth 2
foto: Moa Källström/Svenska FN-förbundet

Kontakt:
Cecilia Tengroth
Generalsekreterare Svenska FN-förbundet
0730404768
cecilia.tengroth@fn.se

Mathias Leveborn
Opinionsstrateg & pressekreterare
0736897296
mathias.leveborn@fn.se

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer