Sverige bör som medlem i FN:s säkerhetsråd verka för att omvärlden stärker sina insatser i Demokratiska Republiken Kongo. Det säger Cissa Wa Numbe, generalsekreterare i DR Kongos FN-förbund, som under veckan har besökt Sverige på inbjudan av Svenska FN-förbundet.

img_6266Cissa Wa Numbe, generalsekreterare i FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo, avslutar på fredagen ett veckolångt besök i Sverige. Cissa har hunnit med besök hos bland andra Sida, UD och Forum Syd. Han har också träffat riksdagsledamöter och företrädare för en rad frivilligorganisationer. Svenska FN-förbundet, som under ett tiotal år har samarbetat med det kongolesiska FN-förbundet, har stått som värd för besöket.

Situationen i DR Kongo är oroande och det finns anledning att befara att utvecklingen förvärras under hösten. Våldet mot civila fortsätter i de östra delarna av landet, president Kabila klamrar sig i strid med konstitutionen fast vid makten och politisk opposition och MR-aktivister hotas.

För de olika aktörerna har Cissa Wa Numbe beskrivit hur han ser på Sveriges, EU:s och FN:s möjligheter att påverka säkerhetssituationen, det politiska läget och MR-situationen i DR Kongo.

Vid ett inledande möte med frivilligorganisationer i början av veckan framhöll Cissa att Sverige som medlem i FN:s säkerhetsråd under 2017-2018 kommer att ha en viktig roll i DR Kongo. Han pekade bland annat på att Sverige drivit igenom sanktioner mot Rwanda förra gången man satt i rådet.

Cissa har under veckan också riktat kritik mot FN-truppernas passivitet i de östra delarna av DR Kongo där civilbefolkningen fortfarande utsätts för återkommande övergrepp. Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, delar kritiken:

– Vi har genom åren tillsammans med DR Kongos FN-förbund pekat på behovet av förstärkning av FN:s fredsfrämjande insatser i landet. Med sin bakgrund och sina erfarenheter har Cissa Wa Numbe på ett mycket värdefullt sätt under veckan gett en aktuell bild av läget i sitt hemland, säger Aleksander Gabelic.

Konflikten i Demokratiska Republiken Kongo har pågått sedan första hälften av 1990-talet. Trots fredsansträngningar och FN-trupp på plats fortsätter oroligheterna. Mellan fem och sex miljoner människor beräknas ha dött som en följd av konflikten.

Läs mer om samarbetet mellan FN-förbunden i Sverige och Kongo.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer