Förtroendeskapande samarbete

Tillsammans med FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo arbetar vi för förtroendeskapande och mänsklig säkerhet i de östra delarna av landet som berörts av aktiv konflikt. Arbetet ingår i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet, vilket görs med stöd från Sida genom Forum Syd. Men även om det huvudsakliga syftet är gemensamt så har varje land även en individuell fokus.

Fokus för samarbetet med FN-förbundet i DR Kongo är att genom civilsamhället bidra till ökat förtroende mellan olika grupper och fredsbyggande. Detta arbete görs genom kapacitetsbyggande och en förstärkt röst för civilsamhällsorganisationer och lokala samhällen som arbetar för hållbar förändring inom fred och säkerhet.

Vill du bli medlem i FN-förbundet?

Bli medlem >

FN-förbundet i DR Kongo

Läs mer om samarbetet med vårt systerförbund i DR Kongo.

Läs mer

Besök från DR Kongo

Cissa Wa Numbe, generalsekreterare på vårt systerförbund i DR Kongo, besökte oss i maj 2018.

Läs mer