fbpx
Skolbarn i Gaza. Foto: UN Photo/Shareef Sarhan.
3 november, 2023 / Nyheter

Öppna humanitär korridor till Gaza!

Med FN-stöd har viss medicinsk evakuering inletts och begränsad nödhjälp når Gaza. Samtidigt eskalerar våldet. FN-medlemmarna inklusive Sverige måste skärpa kravet på parterna att möjliggöra humanitära insatser för utsatta civila, säger Svenska FN-förbundet som också välkomnar regeringens nya stödpaket till flera FN-organisationer.

FN rapporterade på onsdagen att en överenskommelse har nåtts med Egypten om medicinsk evakuering av de mest behövande från Gaza. Samtidigt påminner Världshälsoorganisationen WHO om att många fler behöver hjälp och att sjukhus måste skyddas. FN:s generalsekreterare António Guterres har uttalat att hjälpen som når Gaza är otillräcklig och upprepat sitt krav på Israel, Hamas och andra väpnade grupper att skydda civila på båda sidorna i konflikten.

FN-chefen och en majoritet av världens länder har efterlyst humanitär vapenvila för att hjälp ska komma civila till del. Sverige bör ansluta sig till kravet och fortsätta stödja FN-ledningens linje om fördömande av Hamas terrordåd, skydd för civila och frigivning av gisslan. Parterna måste också pressas att möjliggöra för FN och andra hjälporganisationer att skyndsamt komma på plats, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet välkomnar det stödpaket som regeringen presenterade på onsdagen om 150 miljoner kronor som huvudsakligen går till tre humanitära FN-organisationer. Förbundet efterlyser också uttalat svenskt stöd för FN-chefen António Guterres efter att Israel i förra veckan krävde dennes avgång.

– Sverige måste försvara generalsekreterarämbetet och reagera när en medlemsstat försöker undergräva FN-chefens roll. Regeringen bör också ge sin syn på hur FN-medlemmarna bäst stödjer fredlig utveckling i Mellanöstern med hänsyn till civila på båda sidorna, säger Annelie Börjesson.

FN:s barnfond Unicef rapporterar att över 3 500 barn har dödats och över 6 800 har skadats på Gazaremsan de senaste 25 dagarna.

– Krigets lagar, särskilt principerna om proportionalitet och distinktion, måste följas, understryker Annelie Börjesson.

Hamas genomförde en terrorattack mot Israel den 7 oktober och Israel har sedan dess svarat med omfattande stridshandlingar mot Gaza. En grupp oberoende FN-experter uttalar att krigsförbrytelser har begåtts. FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar rapporterar att 72 medarbetare har dödats sedan kriget startade.

Mer om kriget mellan Israel och Hamas: Orättvis kritik mot FN-chefen i Mellanöstern

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer