fbpx
FN-högnivåmöte mot terrorism i juni 2018. Foto: UN Photo/Mark Garten
21 augusti, 2018 / Nyheter

Ny FN-dag för terrorismens offer

I dag uppmärksammas för första gången FN-dagen till minne av terrorismens offer. Svenska FN-soldater skyddar civila och gör viktiga insatser mot den internationella terrorismen.

Människor över hela världen drabbas av den internationella terrorismen och inte heller Sverige är förskonat. I fem länder finns nästan tre fjärdedelar av terrorismens dödsoffer: Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia and Syrien. I dag den 21 augusti uppmärksammas för första gången FN-dagen till minne av terrorismens offer.

FN:s fredsfrämjande insatser är en del av arbetet mot den internationella terrorismen. I Mali deltar svenska kvinnor och män i FN-insatsen Minusma för att skydda civila från terrorgrupper och ge landets befolkning möjlighet till en ny framtid. En följd av uppdraget är att FN-soldaterna själva riskerar att bli mål för terrorattacker.

– Kampen mot den internationella terrorismen leds av FN och är alla medlemsstaters ansvar. I dag hedrar vi offren för terrorismen. Samtidigt riktar vi ett stort tack till alla som gör och har gjort insatser för och i FN-systemet för att motverka den terror som slår sönder familjer och samhällen. Sverige och andra FN-medlemmar måste även i fortsättningen ge bidrag till det fredsfrämjande arbetet och arbetet mot internationell terrorism, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s dag till minne av terrorismens offer instiftades av generalförsamlingen i december 2017 med syftet att hedra och stödja offer och överlevare samt att främja och försvara deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I resolution 165 inbjuds alla FN-medlemsstater, internationella organisationer och det civila samhället att uppmärksamma dagen.

FN:s globala strategi mot terrorism ska bland annat att erbjuda resurser, mobilisera det internationella samfundet i kampen mot terrorism och bättre möta de behov som terrorismens offer kan ha.

På den första FN-dagen till minne av terrorismens offer öppnar FN:s generalsekreterare António Guterres en utställning i FN-högkvarteret.

Regeringens proposition 2016/17:128 om svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer