fbpx
FN-högnivåmöte mot terrorism i juni 2018. Foto: UN Photo/Mark Garten
21 augusti, 2018 / Nyheter

Ny FN-dag för terrorismens offer

I dag uppmärksammas för första gången FN-dagen till minne av terrorismens offer. Svenska FN-soldater skyddar civila och gör viktiga insatser mot den internationella terrorismen.

Människor över hela världen drabbas av den internationella terrorismen och inte heller Sverige är förskonat. I fem länder finns nästan tre fjärdedelar av terrorismens dödsoffer: Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia and Syrien. I dag den 21 augusti uppmärksammas för första gången FN-dagen till minne av terrorismens offer.

FN:s fredsfrämjande insatser är en del av arbetet mot den internationella terrorismen. I Mali deltar svenska kvinnor och män i FN-insatsen Minusma för att skydda civila från terrorgrupper och ge landets befolkning möjlighet till en ny framtid. En följd av uppdraget är att FN-soldaterna själva riskerar att bli mål för terrorattacker.

– Kampen mot den internationella terrorismen leds av FN och är alla medlemsstaters ansvar. I dag hedrar vi offren för terrorismen. Samtidigt riktar vi ett stort tack till alla som gör och har gjort insatser för och i FN-systemet för att motverka den terror som slår sönder familjer och samhällen. Sverige och andra FN-medlemmar måste även i fortsättningen ge bidrag till det fredsfrämjande arbetet och arbetet mot internationell terrorism, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s dag till minne av terrorismens offer instiftades av generalförsamlingen i december 2017 med syftet att hedra och stödja offer och överlevare samt att främja och försvara deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I resolution 165 inbjuds alla FN-medlemsstater, internationella organisationer och det civila samhället att uppmärksamma dagen.

FN:s globala strategi mot terrorism ska bland annat att erbjuda resurser, mobilisera det internationella samfundet i kampen mot terrorism och bättre möta de behov som terrorismens offer kan ha.

På den första FN-dagen till minne av terrorismens offer öppnar FN:s generalsekreterare António Guterres en utställning i FN-högkvarteret.

Regeringens proposition 2016/17:128 om svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer