fbpx
FN-högnivåmöte mot terrorism i juni 2018. Foto: UN Photo/Mark Garten
21 augusti, 2018 / Nyheter

Ny FN-dag för terrorismens offer

I dag uppmärksammas för första gången FN-dagen till minne av terrorismens offer. Svenska FN-soldater skyddar civila och gör viktiga insatser mot den internationella terrorismen.

Människor över hela världen drabbas av den internationella terrorismen och inte heller Sverige är förskonat. I fem länder finns nästan tre fjärdedelar av terrorismens dödsoffer: Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia and Syrien. I dag den 21 augusti uppmärksammas för första gången FN-dagen till minne av terrorismens offer.

FN:s fredsfrämjande insatser är en del av arbetet mot den internationella terrorismen. I Mali deltar svenska kvinnor och män i FN-insatsen Minusma för att skydda civila från terrorgrupper och ge landets befolkning möjlighet till en ny framtid. En följd av uppdraget är att FN-soldaterna själva riskerar att bli mål för terrorattacker.

– Kampen mot den internationella terrorismen leds av FN och är alla medlemsstaters ansvar. I dag hedrar vi offren för terrorismen. Samtidigt riktar vi ett stort tack till alla som gör och har gjort insatser för och i FN-systemet för att motverka den terror som slår sönder familjer och samhällen. Sverige och andra FN-medlemmar måste även i fortsättningen ge bidrag till det fredsfrämjande arbetet och arbetet mot internationell terrorism, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s dag till minne av terrorismens offer instiftades av generalförsamlingen i december 2017 med syftet att hedra och stödja offer och överlevare samt att främja och försvara deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I resolution 165 inbjuds alla FN-medlemsstater, internationella organisationer och det civila samhället att uppmärksamma dagen.

FN:s globala strategi mot terrorism ska bland annat att erbjuda resurser, mobilisera det internationella samfundet i kampen mot terrorism och bättre möta de behov som terrorismens offer kan ha.

På den första FN-dagen till minne av terrorismens offer öppnar FN:s generalsekreterare António Guterres en utställning i FN-högkvarteret.

Regeringens proposition 2016/17:128 om svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer