FN-högnivåmöte mot terrorism i juni 2018. Foto: UN Photo/Mark Garten
21 augusti, 2018 / Nyheter

Ny FN-dag för terrorismens offer

I dag uppmärksammas för första gången FN-dagen till minne av terrorismens offer. Svenska FN-soldater skyddar civila och gör viktiga insatser mot den internationella terrorismen.

Människor över hela världen drabbas av den internationella terrorismen och inte heller Sverige är förskonat. I fem länder finns nästan tre fjärdedelar av terrorismens dödsoffer: Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia and Syrien. I dag den 21 augusti uppmärksammas för första gången FN-dagen till minne av terrorismens offer.

FN:s fredsfrämjande insatser är en del av arbetet mot den internationella terrorismen. I Mali deltar svenska kvinnor och män i FN-insatsen Minusma för att skydda civila från terrorgrupper och ge landets befolkning möjlighet till en ny framtid. En följd av uppdraget är att FN-soldaterna själva riskerar att bli mål för terrorattacker.

– Kampen mot den internationella terrorismen leds av FN och är alla medlemsstaters ansvar. I dag hedrar vi offren för terrorismen. Samtidigt riktar vi ett stort tack till alla som gör och har gjort insatser för och i FN-systemet för att motverka den terror som slår sönder familjer och samhällen. Sverige och andra FN-medlemmar måste även i fortsättningen ge bidrag till det fredsfrämjande arbetet och arbetet mot internationell terrorism, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN:s dag till minne av terrorismens offer instiftades av generalförsamlingen i december 2017 med syftet att hedra och stödja offer och överlevare samt att främja och försvara deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I resolution 165 inbjuds alla FN-medlemsstater, internationella organisationer och det civila samhället att uppmärksamma dagen.

FN:s globala strategi mot terrorism ska bland annat att erbjuda resurser, mobilisera det internationella samfundet i kampen mot terrorism och bättre möta de behov som terrorismens offer kan ha.

På den första FN-dagen till minne av terrorismens offer öppnar FN:s generalsekreterare António Guterres en utställning i FN-högkvarteret.

Regeringens proposition 2016/17:128 om svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer