fbpx

Svensk soldat i FN-insatsen Minusma, Mali. Foto: UN Photo.

Den svenska insatsen i Mali

Vi vill stärka FN:s fredsarbete. En viktig del av detta är att förbättra möjligheterna för FN:s fredsinsatser att skapa och bevara fred och säkerhet. Vi arbetar därför för att Sverige och det internationella samfundet ska bidra med de resurser som saknas i form av kompetens, personal och material.

Svenska bidraget till Minusma

Vi följer det svenska bidraget till Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), som är FN:s fredsinsats i Mali. Vi arbetar aktivt för ett utökat stöd genom opinionsbildning, information och påverkansarbete.

Svenskar i Mali

Efter ett riksdagsbeslut om att Sverige ska bidra med soldater till FN-insatsen i Mali, Minsuma, skickades ca 250 kvinnor och män till Timbuktu i nordvästra Mali vid årsskiftet 2014/2015. Svenskarna är sedan dess en viktig del av ett underrättelseförband som arbetar för stabilitet, fred och säkerhet för befolkningen i Mali genom att kartlägga, samla in och analysera information om konflikten och väpnade grupper som befinner sig i området. Syftet är att förutspå och förhindra attacker mot civilbefolkningen samt att bidra med underlag för freds- och eldupphörsavtal.

Svenskarna arbetar precis som all annan personal på plats för att säkerhetsrådsresolutionen 2227 som bestämmer Minusmas mandat ska utföras. Enligt säkerhetsrådsresolutionen ska insatsen fokusera på:

  • Säkerhet, skydd av civila och stabilisering av landet
  • Främja försoning och nationell politisk dialog
  • Stötta den Maliska statens och deras återuppbyggnad av säkerhetssektorn, främjande av de mänskliga rättigheterna samt stöd till det humanitära biståndet
  • Hjälpa parterna att uppfylla fredsavtalet från den 20 juni 2015
  • Skydd av FN-personalen
  • Bevara och skydda kulturella värden

 

Fred, säkerhet och nedrustning

Ett av våra prioriterade arbetsområden är FN:s fredsarbete.

Läs mmer

Skyldighet att skydda

Vi arbetar aktivt med FN-principen "skyldighet att skydda".

Läs mer

Projektet Minor

Vi stödjer Unmas arbete med minröjning i DR Kongo.

Läs mer