fbpx
Foto: Unsplash
25 november, 2022 / Nyheter

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

I ett remissyttrande över betänkandet ”Sveriges medlemskap i Nato” (DS 2022:24) ger Svenska FN-förbundet sin syn på hur kärnvapenfrågan ska hanteras vid ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen.

I yttrandet ifrågasätter FN-förbundet slutsatserna i rapporten ”Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge”. ”Att Sverige har valt att söka medlemskap i Nato utan att göra förbehåll mot att stödja kärnvapnens roll i alliansens koncept – – – förändrar Sveriges möjligheter att bedriva arbete för kärnvapennedrustning”, påpekar förbundet och påminner om att flera partiledare, inklusive statsminister Ulf Kristersson, i en riksdagsdebatt den 16 maj gjorde utfästelser om hur Sveriges skulle hantera frågan om kärnvapen på svenskt territorium.

Ett avsnitt i remissyttrandet rör Natos syn på kärnvapen. Kärnvapenstaterna är skyldiga att slutföra förhandlingar om att avskaffa sina kärnvapenarsenaler, men en konkret handlingsplan för nedrustning saknas i Nato, skriver FN-förbundet.

Ett svenskt medlemskap skulle kunna bidra till att Nato förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har Sverige tvärtom efter ansökan avstått från att tala vid FN:s högnivåmöte på FN-dagen för totalt avskaffande av kärnvapen och ställt sig utanför det humanitära uttalandet under icke-spridningskonferensen.

Avslutningsvis efterlyser FN-förbundet i remissyttrandet en öppen diskussion om Natos kärnvapenpolicy och svensk nedrustningspolitik. En sådan diskussion måste handla om en så kallad no first use-policy, Natos kärnvapendelning och ett generellt nytänkande för att minimera kärnvapnens roll i försvarsalliansen, skriver FN-förbundet.

Svenska FN-förbundets yttrande över betänkandet ”Sveriges medlemskap i Nato” (DS 2022:24).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem. >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer