fbpx
Foto: Unsplash
25 november, 2022 / Nyheter

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

I ett remissyttrande över betänkandet ”Sveriges medlemskap i Nato” (DS 2022:24) ger Svenska FN-förbundet sin syn på hur kärnvapenfrågan ska hanteras vid ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen.

I yttrandet ifrågasätter FN-förbundet slutsatserna i rapporten ”Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge”. ”Att Sverige har valt att söka medlemskap i Nato utan att göra förbehåll mot att stödja kärnvapnens roll i alliansens koncept – – – förändrar Sveriges möjligheter att bedriva arbete för kärnvapennedrustning”, påpekar förbundet och påminner om att flera partiledare, inklusive statsminister Ulf Kristersson, i en riksdagsdebatt den 16 maj gjorde utfästelser om hur Sveriges skulle hantera frågan om kärnvapen på svenskt territorium.

Ett avsnitt i remissyttrandet rör Natos syn på kärnvapen. Kärnvapenstaterna är skyldiga att slutföra förhandlingar om att avskaffa sina kärnvapenarsenaler, men en konkret handlingsplan för nedrustning saknas i Nato, skriver FN-förbundet.

Ett svenskt medlemskap skulle kunna bidra till att Nato förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har Sverige tvärtom efter ansökan avstått från att tala vid FN:s högnivåmöte på FN-dagen för totalt avskaffande av kärnvapen och ställt sig utanför det humanitära uttalandet under icke-spridningskonferensen.

Avslutningsvis efterlyser FN-förbundet i remissyttrandet en öppen diskussion om Natos kärnvapenpolicy och svensk nedrustningspolitik. En sådan diskussion måste handla om en så kallad no first use-policy, Natos kärnvapendelning och ett generellt nytänkande för att minimera kärnvapnens roll i försvarsalliansen, skriver FN-förbundet.

Svenska FN-förbundets yttrande över betänkandet ”Sveriges medlemskap i Nato” (DS 2022:24).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem. >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer