Foto: Unsplash

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

I ett remissyttrande över betänkandet ”Sveriges medlemskap i Nato” (DS 2022:24) ger Svenska FN-förbundet sin syn på hur kärnvapenfrågan ska hanteras vid ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen.

I yttrandet ifrågasätter FN-förbundet slutsatserna i rapporten ”Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge”. ”Att Sverige har valt att söka medlemskap i Nato utan att göra förbehåll mot att stödja kärnvapnens roll i alliansens koncept – – – förändrar Sveriges möjligheter att bedriva arbete för kärnvapennedrustning”, påpekar förbundet och påminner om att flera partiledare, inklusive statsminister Ulf Kristersson, i en riksdagsdebatt den 16 maj gjorde utfästelser om hur Sveriges skulle hantera frågan om kärnvapen på svenskt territorium.

Ett avsnitt i remissyttrandet rör Natos syn på kärnvapen. Kärnvapenstaterna är skyldiga att slutföra förhandlingar om att avskaffa sina kärnvapenarsenaler, men en konkret handlingsplan för nedrustning saknas i Nato, skriver FN-förbundet.

Ett svenskt medlemskap skulle kunna bidra till att Nato förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har Sverige tvärtom efter ansökan avstått från att tala vid FN:s högnivåmöte på FN-dagen för totalt avskaffande av kärnvapen och ställt sig utanför det humanitära uttalandet under icke-spridningskonferensen.

Avslutningsvis efterlyser FN-förbundet i remissyttrandet en öppen diskussion om Natos kärnvapenpolicy och svensk nedrustningspolitik. En sådan diskussion måste handla om en så kallad no first use-policy, Natos kärnvapendelning och ett generellt nytänkande för att minimera kärnvapnens roll i försvarsalliansen, skriver FN-förbundet.

Svenska FN-förbundets yttrande över betänkandet ”Sveriges medlemskap i Nato” (DS 2022:24).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem. >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer