9 december, 2016 / Nyheter

Mänskliga rättigheter måste försvaras

Artikel av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför MR-dagen den 10 december.

Framsteg och motgångar har avlöst varandra genom de mänskliga rättigheternas historia . FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 1948, är fortfarande den moraliska grund på vilken de gemensamma och universella rättigheterna vilar.

Länge gick utvecklingen åt rätt håll. Allt fler länder anslöt sig till FN:s olika kärnkonventioner, till exempel barnkonventionen och kvinnokonventionen. FN fick på tidigt 1990-tal en oberoende hög tjänsteman, högkommissarien, med uppdraget att övervaka och larma om människorättsbrott.

Samtidigt tydliggjordes en spricka som länge funnits i synen på de universella mänskliga rättigheterna. I dag, drygt tjugo år senare, framförs extremistiska idéer inte enbart av terrororganisationer som Islamiska staten eller rasistiska och nazistiska rörelser. Såväl regeringar som sekulära och religiösa ledare tar nu öppet avstånd från tanken på universella mänskliga rättigheter. Förlorare är kvinnor, barn, minoriteter, migranter, urbefolkningar och funktionshindrade.

Listan kan göras lång: hård lagstiftning i flera länder mot homosexualitet, inskränkt press- och organisationsfrihet och bristande likabehandling av kvinnor och män. I Väst vädrar populistiska partier morgonluft efter Donald Trumps valseger i USA. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har vid sidan av Trump pekat på bland andra Frankrikes Marine Le Pen, Hollands Geert Wilders och Ungerns Viktor Orbán som fördomsfulla och populistiska ledare. En majoritet av EU-länderna har också misslyckats att leva upp till åtaganden för världens flyktingar.

Mycket är bättre i dag än 1948 men över hälften av världens länder är fortfarande icke-demokratier. I FN:s råd för mänskliga rättigheter sitter en rad MR-förbrytare trots att medlemmarna ska leva upp till högt ställda krav. Samarbetet i världsorganisationen syftar till att påverka i positiv riktning. Det förutsätter att världens demokratier försvarar rättighetsprincipen.

FN erbjuder medlemsstaterna stöd för att stärka de mänskliga rättigheterna och när det ser som mest mörkt ut kan det vara bra att påminna om några ljusglimtar.

En tredjedel av världens länder har en nationell institution som bevakar mänskliga rättigheter. Flickors och kvinnors rättigheter – en fokusfråga för den svenska FN-rörelsen – har stärkts genom de nya globala målen som säger att såväl barnäktenskap som kvinnlig könsstympning ska avskaffas. Så sent som i juli fick FN en särskild rapportör för hbtq-personers rättigheter. Några länder har försökt sätta käppar i hjulet för den nya rapportören men utan att lyckas.

”Stå upp för någons rättigheter i dag” är FN:s tema på MR-dagen den 10 december. Att säga ifrån när människor diskrimineras i vardagen och att stödja organisationer som försvarar alla människors lika värde och rättigheter är två sätt att göra det.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer