fbpx
9 december, 2016 / Nyheter

Mänskliga rättigheter måste försvaras

Artikel av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför MR-dagen den 10 december.

Framsteg och motgångar har avlöst varandra genom de mänskliga rättigheternas historia . FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 1948, är fortfarande den moraliska grund på vilken de gemensamma och universella rättigheterna vilar.

Länge gick utvecklingen åt rätt håll. Allt fler länder anslöt sig till FN:s olika kärnkonventioner, till exempel barnkonventionen och kvinnokonventionen. FN fick på tidigt 1990-tal en oberoende hög tjänsteman, högkommissarien, med uppdraget att övervaka och larma om människorättsbrott.

Samtidigt tydliggjordes en spricka som länge funnits i synen på de universella mänskliga rättigheterna. I dag, drygt tjugo år senare, framförs extremistiska idéer inte enbart av terrororganisationer som Islamiska staten eller rasistiska och nazistiska rörelser. Såväl regeringar som sekulära och religiösa ledare tar nu öppet avstånd från tanken på universella mänskliga rättigheter. Förlorare är kvinnor, barn, minoriteter, migranter, urbefolkningar och funktionshindrade.

Listan kan göras lång: hård lagstiftning i flera länder mot homosexualitet, inskränkt press- och organisationsfrihet och bristande likabehandling av kvinnor och män. I Väst vädrar populistiska partier morgonluft efter Donald Trumps valseger i USA. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har vid sidan av Trump pekat på bland andra Frankrikes Marine Le Pen, Hollands Geert Wilders och Ungerns Viktor Orbán som fördomsfulla och populistiska ledare. En majoritet av EU-länderna har också misslyckats att leva upp till åtaganden för världens flyktingar.

Mycket är bättre i dag än 1948 men över hälften av världens länder är fortfarande icke-demokratier. I FN:s råd för mänskliga rättigheter sitter en rad MR-förbrytare trots att medlemmarna ska leva upp till högt ställda krav. Samarbetet i världsorganisationen syftar till att påverka i positiv riktning. Det förutsätter att världens demokratier försvarar rättighetsprincipen.

FN erbjuder medlemsstaterna stöd för att stärka de mänskliga rättigheterna och när det ser som mest mörkt ut kan det vara bra att påminna om några ljusglimtar.

En tredjedel av världens länder har en nationell institution som bevakar mänskliga rättigheter. Flickors och kvinnors rättigheter – en fokusfråga för den svenska FN-rörelsen – har stärkts genom de nya globala målen som säger att såväl barnäktenskap som kvinnlig könsstympning ska avskaffas. Så sent som i juli fick FN en särskild rapportör för hbtq-personers rättigheter. Några länder har försökt sätta käppar i hjulet för den nya rapportören men utan att lyckas.

”Stå upp för någons rättigheter i dag” är FN:s tema på MR-dagen den 10 december. Att säga ifrån när människor diskrimineras i vardagen och att stödja organisationer som försvarar alla människors lika värde och rättigheter är två sätt att göra det.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer