fbpx
9 december, 2016 / Nyheter

Mänskliga rättigheter måste försvaras

Artikel av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför MR-dagen den 10 december.

Framsteg och motgångar har avlöst varandra genom de mänskliga rättigheternas historia . FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 1948, är fortfarande den moraliska grund på vilken de gemensamma och universella rättigheterna vilar.

Länge gick utvecklingen åt rätt håll. Allt fler länder anslöt sig till FN:s olika kärnkonventioner, till exempel barnkonventionen och kvinnokonventionen. FN fick på tidigt 1990-tal en oberoende hög tjänsteman, högkommissarien, med uppdraget att övervaka och larma om människorättsbrott.

Samtidigt tydliggjordes en spricka som länge funnits i synen på de universella mänskliga rättigheterna. I dag, drygt tjugo år senare, framförs extremistiska idéer inte enbart av terrororganisationer som Islamiska staten eller rasistiska och nazistiska rörelser. Såväl regeringar som sekulära och religiösa ledare tar nu öppet avstånd från tanken på universella mänskliga rättigheter. Förlorare är kvinnor, barn, minoriteter, migranter, urbefolkningar och funktionshindrade.

Listan kan göras lång: hård lagstiftning i flera länder mot homosexualitet, inskränkt press- och organisationsfrihet och bristande likabehandling av kvinnor och män. I Väst vädrar populistiska partier morgonluft efter Donald Trumps valseger i USA. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har vid sidan av Trump pekat på bland andra Frankrikes Marine Le Pen, Hollands Geert Wilders och Ungerns Viktor Orbán som fördomsfulla och populistiska ledare. En majoritet av EU-länderna har också misslyckats att leva upp till åtaganden för världens flyktingar.

Mycket är bättre i dag än 1948 men över hälften av världens länder är fortfarande icke-demokratier. I FN:s råd för mänskliga rättigheter sitter en rad MR-förbrytare trots att medlemmarna ska leva upp till högt ställda krav. Samarbetet i världsorganisationen syftar till att påverka i positiv riktning. Det förutsätter att världens demokratier försvarar rättighetsprincipen.

FN erbjuder medlemsstaterna stöd för att stärka de mänskliga rättigheterna och när det ser som mest mörkt ut kan det vara bra att påminna om några ljusglimtar.

En tredjedel av världens länder har en nationell institution som bevakar mänskliga rättigheter. Flickors och kvinnors rättigheter – en fokusfråga för den svenska FN-rörelsen – har stärkts genom de nya globala målen som säger att såväl barnäktenskap som kvinnlig könsstympning ska avskaffas. Så sent som i juli fick FN en särskild rapportör för hbtq-personers rättigheter. Några länder har försökt sätta käppar i hjulet för den nya rapportören men utan att lyckas.

”Stå upp för någons rättigheter i dag” är FN:s tema på MR-dagen den 10 december. Att säga ifrån när människor diskrimineras i vardagen och att stödja organisationer som försvarar alla människors lika värde och rättigheter är två sätt att göra det.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer