Kvinnors utsatthet ökar när coronapandemin leder till karantän och isolering. Foto: Joshua Rawson Harris/Unsplash

Kvinnors utsatthet ökar i spåren av coronakrisen. Inför påsken uppmanar FN-chefen medlemsländerna att inkludera skydd för kvinnor i sina nationella handlingsplaner mot epidemin.

FN:s generalsekreterare António Guterres engagerar sig i coronakrisen. FN-chefen har bland annat efterlyst höjda hälsoutgifter, ökat stöd till sjukvårdspersonal och säkrade leveranser av skyddsmateriel. Han har också efterlyst en internationell vapenvila för att länder gemensamt ska kunna bekämpa coronaviruset.

I början av påskveckan uttalade sig generalsekreteraren om den särskilda utsatthet som kvinnor befinner sig i. Att miljoner människor befinner sig i karantän ökar risken att kvinnor blir fast hos en våldsam partner, sa Guterres som noterade en global ökning av våld i hemmet under de senaste veckorna.

Arbetet mot covid-19 måste bedrivas såväl i krigszoner som i hemmet, betonade FN-chefen och uppmanade medlemsländerna att göra skydd för kvinnor till en central del av sina nationella handlingsplaner mot coronaepidemin. Guterres nämnde en rad möjliga åtgärder, bland annat stöd till organisationer, åtal mot förbrytare och möjligheter för kvinnor att söka hjälp utan att deras partner informeras.

Också FN:s befolkningsfond UNFPA har pekat på att flickor och kvinnor är särskilt riskutsatta på grund av covid-19. Omkring 70 procent av världens hälsoarbetare är kvinnor. Insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bli lidande när resurser flyttas till coronabekämpningen. Även UNFPA pekar på att pandemier kan öka risken för kvinnomisshandel och sexuella övergrepp.

Svenska FN-förbundet stödjer UNFPA:s arbete för flickors och kvinnors rättigheter. Läs mer om hur du kan bidra genom att ge en gåva.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer