fbpx
Kvinnors utsatthet ökar när coronapandemin leder till karantän och isolering. Foto: Joshua Rawson Harris/Unsplash
9 april, 2020 / Nyheter

FN: Våld mot kvinnor ökar i coronakrisen

Kvinnors utsatthet ökar i spåren av coronakrisen. Inför påsken uppmanar FN-chefen medlemsländerna att inkludera skydd för kvinnor i sina nationella handlingsplaner mot epidemin.

FN:s generalsekreterare António Guterres engagerar sig i coronakrisen. FN-chefen har bland annat efterlyst höjda hälsoutgifter, ökat stöd till sjukvårdspersonal och säkrade leveranser av skyddsmateriel. Han har också efterlyst en internationell vapenvila för att länder gemensamt ska kunna bekämpa coronaviruset.

I början av påskveckan uttalade sig generalsekreteraren om den särskilda utsatthet som kvinnor befinner sig i. Att miljoner människor befinner sig i karantän ökar risken att kvinnor blir fast hos en våldsam partner, sa Guterres som noterade en global ökning av våld i hemmet under de senaste veckorna.

Arbetet mot covid-19 måste bedrivas såväl i krigszoner som i hemmet, betonade FN-chefen och uppmanade medlemsländerna att göra skydd för kvinnor till en central del av sina nationella handlingsplaner mot coronaepidemin. Guterres nämnde en rad möjliga åtgärder, bland annat stöd till organisationer, åtal mot förbrytare och möjligheter för kvinnor att söka hjälp utan att deras partner informeras.

Också FN:s befolkningsfond UNFPA har pekat på att flickor och kvinnor är särskilt riskutsatta på grund av covid-19. Omkring 70 procent av världens hälsoarbetare är kvinnor. Insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bli lidande när resurser flyttas till coronabekämpningen. Även UNFPA pekar på att pandemier kan öka risken för kvinnomisshandel och sexuella övergrepp.

Svenska FN-förbundet stödjer UNFPA:s arbete för flickors och kvinnors rättigheter. Läs mer om hur du kan bidra genom att ge en gåva.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer