fbpx
Kvinnors utsatthet ökar när coronapandemin leder till karantän och isolering. Foto: Joshua Rawson Harris/Unsplash
9 april, 2020 / Nyheter

FN: Våld mot kvinnor ökar i coronakrisen

Kvinnors utsatthet ökar i spåren av coronakrisen. Inför påsken uppmanar FN-chefen medlemsländerna att inkludera skydd för kvinnor i sina nationella handlingsplaner mot epidemin.

FN:s generalsekreterare António Guterres engagerar sig i coronakrisen. FN-chefen har bland annat efterlyst höjda hälsoutgifter, ökat stöd till sjukvårdspersonal och säkrade leveranser av skyddsmateriel. Han har också efterlyst en internationell vapenvila för att länder gemensamt ska kunna bekämpa coronaviruset.

I början av påskveckan uttalade sig generalsekreteraren om den särskilda utsatthet som kvinnor befinner sig i. Att miljoner människor befinner sig i karantän ökar risken att kvinnor blir fast hos en våldsam partner, sa Guterres som noterade en global ökning av våld i hemmet under de senaste veckorna.

Arbetet mot covid-19 måste bedrivas såväl i krigszoner som i hemmet, betonade FN-chefen och uppmanade medlemsländerna att göra skydd för kvinnor till en central del av sina nationella handlingsplaner mot coronaepidemin. Guterres nämnde en rad möjliga åtgärder, bland annat stöd till organisationer, åtal mot förbrytare och möjligheter för kvinnor att söka hjälp utan att deras partner informeras.

Också FN:s befolkningsfond UNFPA har pekat på att flickor och kvinnor är särskilt riskutsatta på grund av covid-19. Omkring 70 procent av världens hälsoarbetare är kvinnor. Insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bli lidande när resurser flyttas till coronabekämpningen. Även UNFPA pekar på att pandemier kan öka risken för kvinnomisshandel och sexuella övergrepp.

Svenska FN-förbundet stödjer UNFPA:s arbete för flickors och kvinnors rättigheter. Läs mer om hur du kan bidra genom att ge en gåva.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer