fbpx

FN:s säkerhetsråd antog på torsdagen en resolution om hunger i väpnade konflikter. Sverige är ett av de fyra länder som tog initiativ till resolutionen.

På initiativ av Sverige, Elfenbenskusten, Kuwait och Nederländerna röstade FN:s säkerhetsråd enhälligt på torsdagen igenom en resolution som handlar om bristande matsäkerhet inklusive svält som orsakas av väpnade konflikter och våld. Resolutionen uppmärksammar sambandet mellan konflikt och hunger och den ökande matosäkerhet under senare år som kan bindas till väpnade konflikter. Konflikter skiljer människor från land, betesmarker och fiskevatten och förstör mat som lagras och tillgångar som krävs för att bedriva jordbruk. Resolutionen talar också om ökande matpriser och minskad köpkraft.

Säkerhetsrådet uppmanar parter i väpnade konflikter att skydda civila och påminner om de åtaganden de har i enlighet med internationell humanitär rätt. Tillgångar som är nödvändiga för matproduktion och -distribution ska skyddas. Resolutionen fördömer i starka ordalag svält som krigsmetod och försök att stoppa humanitärt tillträde. Rådet påminner också om att den som stoppar humanitär hjälp kan utsättas för sanktioner.

– Det är uppmuntrande att FN:s säkerhetsråd för första gången har antagit en resolution om sambandet mellan konflikt och matsäkerhet. På så vis stärker rådet arbetet för att nå mål 2 om ingen hunger i de globala målen. Det är också värt att betona att matosäkerhet kan leda till att konflikter bryter ut, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet samarbetar med FN:s livsmedelsprogram WFP genom projektet Skolmat samt i förbundets katastrofinsamling för Syrien. Också WFP har välkomnat resolutionen.

Mer information om resolutionen

Foto: WFP

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld

>

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer