fbpx
25 maj, 2018 / Nyheter

FN-resolution om mat och konflikt

FN:s säkerhetsråd antog på torsdagen en resolution om hunger i väpnade konflikter. Sverige är ett av de fyra länder som tog initiativ till resolutionen.

På initiativ av Sverige, Elfenbenskusten, Kuwait och Nederländerna röstade FN:s säkerhetsråd enhälligt på torsdagen igenom en resolution som handlar om bristande matsäkerhet inklusive svält som orsakas av väpnade konflikter och våld. Resolutionen uppmärksammar sambandet mellan konflikt och hunger och den ökande matosäkerhet under senare år som kan bindas till väpnade konflikter. Konflikter skiljer människor från land, betesmarker och fiskevatten och förstör mat som lagras och tillgångar som krävs för att bedriva jordbruk. Resolutionen talar också om ökande matpriser och minskad köpkraft.

Säkerhetsrådet uppmanar parter i väpnade konflikter att skydda civila och påminner om de åtaganden de har i enlighet med internationell humanitär rätt. Tillgångar som är nödvändiga för matproduktion och -distribution ska skyddas. Resolutionen fördömer i starka ordalag svält som krigsmetod och försök att stoppa humanitärt tillträde. Rådet påminner också om att den som stoppar humanitär hjälp kan utsättas för sanktioner.

– Det är uppmuntrande att FN:s säkerhetsråd för första gången har antagit en resolution om sambandet mellan konflikt och matsäkerhet. På så vis stärker rådet arbetet för att nå mål 2 om ingen hunger i de globala målen. Det är också värt att betona att matosäkerhet kan leda till att konflikter bryter ut, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet samarbetar med FN:s livsmedelsprogram WFP genom projektet Skolmat samt i förbundets katastrofinsamling för Syrien. Också WFP har välkomnat resolutionen.

Mer information om resolutionen

Foto: WFP

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld

>

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer