Skolmat

startar
skolgång!

Skolmat

startar
skolgång!

Skolmat startar skolgång!

FN:s livsmedelsprogram WFP bidrar till att fler får gå i skolan. Genom gratis skolmat till barn stoppar vi hunger och startar skolgång.

Frågor och svar om hunger

Fakta om hunger och dess konsekvenser.

Läs mer

Frågor och svar om utbildning

Fakta om barns tillgång till utbildning.

Läs mer