Skolmat

startar
skolgång!

Skolmat

startar
skolgång!

FN-förbundet samverkar med FN:s livsmedelsprogram

Under många år har FN-förbundet samverkat med FN:s livsmedelsprogram, WFP, med insamling till projekt Skolmat. Insamlingen är nu avslutad, på grund av ändrade insamlingsregler hos WFP, men vi fortsätter under 2022 att samverka med WFP för att sprida information om att hungern i världen ökar sedan flera år tillbaka. Pandemin har dessvärre bidragit till en kraftig ökning av svält och brist på mat. WFP fortsätter att med sitt arbete stötta med såväl mat som skolmat.

Frågor och svar om hunger

Fakta om hunger och dess konsekvenser.

Läs mer

Frågor och svar om utbildning

Fakta om barns tillgång till utbildning.

Läs mer