fbpx
8 mars, 2023 / Nyheter

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning. Över ett sekel senare kränks flickors och kvinnors rättigheter dagligen. Det är ett allvarligt hinder för att uppnå hållbar och fredlig utveckling.

Till följd av pandemi och konflikt är behovet av stöd till flickor och kvinnor större än någonsin. Samtidigt minskar Sveriges stöd till flera FN-organisationer som arbetar för flickor och kvinnor världen runt. Konsekvenserna är livsavgörande.

Varje år utsätts fyra miljoner flickor för könsstympning och pandemin har medfört att ytterligare två miljoner flickor riskerar att drabbas av ingreppet. Enligt en ny FN-rapport dör också 800 kvinnor dagligen av hälsokomplikationer i samband med graviditet och förlossning. Dessa dödsfall hade kunnat förhindrats med rätt sjukvård.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fullständiga potential.

FN har en central roll för säkerställandet av flickors och kvinnors rättigheter och är en viktig aktör för utförandet av humanitärt stöd. Pandemin i kombination med konflikt ökar behovet av stöd till flickor och kvinnor som redan befann sig i fattigdom. I Ukraina arbetar FN:s befolkningsfond med att tillgodose sjukvård till kvinnor som har utsatts för sexuellt våld, i Afghanistan erbjuds kvinnor sjukvård och psykosocialt stöd och i Etiopien förebyggs kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. För att FN:s arbete ska kunna fortsätta ge effekt måste medlemsländerna visa fortsatt stöd genom sitt bistånd.

Sverige är och har varit en stark röst för FN och för flickors och kvinnors rättigheter i världen och har länge varit ett av de länder som ger allra mest kärnstöd till en rad FN-organ. Den 6 februari annonserade biståndsmyndigheten Sida att stödet till arbetet mot kvinnlig könsstympning i världen ska utökas, men det sker i en tid då Sveriges kärnstöd till FN minskar i stort. Bland de FN-organ som får minskade bidrag märks FN:s kvinnorättsorgan UN Women, FN:s befolkningsfond UNFPA och flyktingorganet UNCHR.

I en tid då flickor fråntas rätten till utbildning, flickor och kvinnor blir måltavlor för sexuellt våld som vapen och miljontals fråntas rätten att bestämma över sina egna kroppar måste Sveriges arbete för flickors och kvinnors rättigheter reflekteras även genom biståndet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Skräpplockning och medlemsvärvning går hand i hand på Lidingö 

08 juni, 2023 / Världshorisont

Medlemmarna i Lidingö FN-förening har blivit riktiga skräpplockarproffs. Sedan flera år är de med och städar utomhus under den nordiska kusträddardagen i maj – ett utmärkt sätt att värva nya medlemmar, har det visat sig. 

Läs mer

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

05 juni, 2023 / Världshorisont

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen.

Läs mer

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer