fbpx
8 mars, 2023 / Nyheter

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning. Över ett sekel senare kränks flickors och kvinnors rättigheter dagligen. Det är ett allvarligt hinder för att uppnå hållbar och fredlig utveckling.

Till följd av pandemi och konflikt är behovet av stöd till flickor och kvinnor större än någonsin. Samtidigt minskar Sveriges stöd till flera FN-organisationer som arbetar för flickor och kvinnor världen runt. Konsekvenserna är livsavgörande.

Varje år utsätts fyra miljoner flickor för könsstympning och pandemin har medfört att ytterligare två miljoner flickor riskerar att drabbas av ingreppet. Enligt en ny FN-rapport dör också 800 kvinnor dagligen av hälsokomplikationer i samband med graviditet och förlossning. Dessa dödsfall hade kunnat förhindrats med rätt sjukvård.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fullständiga potential.

FN har en central roll för säkerställandet av flickors och kvinnors rättigheter och är en viktig aktör för utförandet av humanitärt stöd. Pandemin i kombination med konflikt ökar behovet av stöd till flickor och kvinnor som redan befann sig i fattigdom. I Ukraina arbetar FN:s befolkningsfond med att tillgodose sjukvård till kvinnor som har utsatts för sexuellt våld, i Afghanistan erbjuds kvinnor sjukvård och psykosocialt stöd och i Etiopien förebyggs kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. För att FN:s arbete ska kunna fortsätta ge effekt måste medlemsländerna visa fortsatt stöd genom sitt bistånd.

Sverige är och har varit en stark röst för FN och för flickors och kvinnors rättigheter i världen och har länge varit ett av de länder som ger allra mest kärnstöd till en rad FN-organ. Den 6 februari annonserade biståndsmyndigheten Sida att stödet till arbetet mot kvinnlig könsstympning i världen ska utökas, men det sker i en tid då Sveriges kärnstöd till FN minskar i stort. Bland de FN-organ som får minskade bidrag märks FN:s kvinnorättsorgan UN Women, FN:s befolkningsfond UNFPA och flyktingorganet UNCHR.

I en tid då flickor fråntas rätten till utbildning, flickor och kvinnor blir måltavlor för sexuellt våld som vapen och miljontals fråntas rätten att bestämma över sina egna kroppar måste Sveriges arbete för flickors och kvinnors rättigheter reflekteras även genom biståndet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer