fbpx
8 mars, 2023 / Nyheter

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning. Över ett sekel senare kränks flickors och kvinnors rättigheter dagligen. Det är ett allvarligt hinder för att uppnå hållbar och fredlig utveckling.

Till följd av pandemi och konflikt är behovet av stöd till flickor och kvinnor större än någonsin. Samtidigt minskar Sveriges stöd till flera FN-organisationer som arbetar för flickor och kvinnor världen runt. Konsekvenserna är livsavgörande.

Varje år utsätts fyra miljoner flickor för könsstympning och pandemin har medfört att ytterligare två miljoner flickor riskerar att drabbas av ingreppet. Enligt en ny FN-rapport dör också 800 kvinnor dagligen av hälsokomplikationer i samband med graviditet och förlossning. Dessa dödsfall hade kunnat förhindrats med rätt sjukvård.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fullständiga potential.

FN har en central roll för säkerställandet av flickors och kvinnors rättigheter och är en viktig aktör för utförandet av humanitärt stöd. Pandemin i kombination med konflikt ökar behovet av stöd till flickor och kvinnor som redan befann sig i fattigdom. I Ukraina arbetar FN:s befolkningsfond med att tillgodose sjukvård till kvinnor som har utsatts för sexuellt våld, i Afghanistan erbjuds kvinnor sjukvård och psykosocialt stöd och i Etiopien förebyggs kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. För att FN:s arbete ska kunna fortsätta ge effekt måste medlemsländerna visa fortsatt stöd genom sitt bistånd.

Sverige är och har varit en stark röst för FN och för flickors och kvinnors rättigheter i världen och har länge varit ett av de länder som ger allra mest kärnstöd till en rad FN-organ. Den 6 februari annonserade biståndsmyndigheten Sida att stödet till arbetet mot kvinnlig könsstympning i världen ska utökas, men det sker i en tid då Sveriges kärnstöd till FN minskar i stort. Bland de FN-organ som får minskade bidrag märks FN:s kvinnorättsorgan UN Women, FN:s befolkningsfond UNFPA och flyktingorganet UNCHR.

I en tid då flickor fråntas rätten till utbildning, flickor och kvinnor blir måltavlor för sexuellt våld som vapen och miljontals fråntas rätten att bestämma över sina egna kroppar måste Sveriges arbete för flickors och kvinnors rättigheter reflekteras även genom biståndet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer

FN-förbundet på DN Debatt: Samling i FN kan driva Putin ur Ukraina

21 februari, 2023 / Debattartiklar

Två dagar före årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina efterlyser Svenska FN-förbundet åtgärder i FN som kan leda till att kriget upphör. På onsdagen hålls ett seminarium i Sveriges riksdag om misstänkta krigsbrott i Ukraina. 

Läs mer