fbpx
8 mars, 2023 / Nyheter

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning. Över ett sekel senare kränks flickors och kvinnors rättigheter dagligen. Det är ett allvarligt hinder för att uppnå hållbar och fredlig utveckling.

Till följd av pandemi och konflikt är behovet av stöd till flickor och kvinnor större än någonsin. Samtidigt minskar Sveriges stöd till flera FN-organisationer som arbetar för flickor och kvinnor världen runt. Konsekvenserna är livsavgörande.

Varje år utsätts fyra miljoner flickor för könsstympning och pandemin har medfört att ytterligare två miljoner flickor riskerar att drabbas av ingreppet. Enligt en ny FN-rapport dör också 800 kvinnor dagligen av hälsokomplikationer i samband med graviditet och förlossning. Dessa dödsfall hade kunnat förhindrats med rätt sjukvård.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fullständiga potential.

FN har en central roll för säkerställandet av flickors och kvinnors rättigheter och är en viktig aktör för utförandet av humanitärt stöd. Pandemin i kombination med konflikt ökar behovet av stöd till flickor och kvinnor som redan befann sig i fattigdom. I Ukraina arbetar FN:s befolkningsfond med att tillgodose sjukvård till kvinnor som har utsatts för sexuellt våld, i Afghanistan erbjuds kvinnor sjukvård och psykosocialt stöd och i Etiopien förebyggs kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. För att FN:s arbete ska kunna fortsätta ge effekt måste medlemsländerna visa fortsatt stöd genom sitt bistånd.

Sverige är och har varit en stark röst för FN och för flickors och kvinnors rättigheter i världen och har länge varit ett av de länder som ger allra mest kärnstöd till en rad FN-organ. Den 6 februari annonserade biståndsmyndigheten Sida att stödet till arbetet mot kvinnlig könsstympning i världen ska utökas, men det sker i en tid då Sveriges kärnstöd till FN minskar i stort. Bland de FN-organ som får minskade bidrag märks FN:s kvinnorättsorgan UN Women, FN:s befolkningsfond UNFPA och flyktingorganet UNCHR.

I en tid då flickor fråntas rätten till utbildning, flickor och kvinnor blir måltavlor för sexuellt våld som vapen och miljontals fråntas rätten att bestämma över sina egna kroppar måste Sveriges arbete för flickors och kvinnors rättigheter reflekteras även genom biståndet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer