Under våren 1945 i San Francisco röstade 50 stater om formuleringarna i FN-stadgan. 75 år senare har FN haft många milstolpar. Foto: UN Photo
28 augusti, 2020 / Nyheter

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1940-talet

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och jämför med dagens situation. Historien börjar på 1940-talet då FN föddes och inledde arbetet för en bättre värld.

Bildandet av FN var en av många pusselbitar i strävandena efter andra världskriget för att skapa en stabil världsordning efter århundraden av krig, epidemier och ekonomiska och sociala utmaningar. Tanken på ett Förenta Nationerna föddes redan under brinnande världskrig. Efter förberedande konferenser möttes 50 stater under våren 1945 i San Francisco och röstade om formuleringarna i FN-stadgan. Frankrike medverkade inte men blev senare, tillsammans med krigets segrarmakter USA, England, Kina och Sovjetunionen, en av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd.

FN-stadgan anger syfte och mål

FN-stadgan undertecknades av de 50 staterna i San Francisco den 26 juni 1945. Den 24 oktober, som varje år uppmärksammas som FN-dagen, hade en majoritet av undertecknarna samt de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet ratificerat stadgan vilket innebar att den kunde träda i kraft. Därefter har ytterligare 142 länder tillkommit.

Stadgan anger syfte och mål för världsorganisationen samt hur staterna ska agera i FN och gentemot varandra. I stadgans inledning fastställs ett antal mål som har styrt organisationen sedan bildandet: värnandet av internationell fred och säkerhet, främjandet av mänskliga rättigheter, internationell samverkan samt bättre levnadsvillkor under större frihet.

Stadgan kan läsas som en bruksanvisning i samarbete och konflikthantering. I artikel två klargörs att FN-samarbetet är just ett mellanstatligt samarbete mellan suveräna stater, vilket bland annat innebär att FN-organisationens handlingsutrymme bestäms av medlemmarna.

I stadgan regleras också vetot för de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Vetot hade alltså en viktig betydelse för världsorganisationens tillkomst men det har ofta hindrat FN från att agera kraftfullt när människors säkerhet har hotats. I våra dagar är problemet särskilt tydligt i den snart tio år långa konflikten i Syrien.

Sverige hörde inte till de första medlemsstaterna i FN utan blev medlem ett drygt år senare, den 19 november 1946. Genom åren har Sverige haft en aktiv roll i FN och många svenskar har haft uppdrag i världsorganisationen. Den mest kände är förmodligen den förre FN-chefen Dag Hammarskjöld.

Världshälsoorganisationen, WHO, föddes 1948 i en strävan att förklara krig mot de epidemier och smittsamma sjukdomar som har drabbat människor genom århundradena. WHO har gjort stora insatser i kampen mot malaria, mässling, polio, tuberkulos och andra smittsamma sjukdomar. I våra dagar har organisationen en central roll som statistikinsamlare, informatör och samrådsorgan i arbetet mot coronapandemin.

Skapandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Den enskilt största landvinningen under de första FN-åren var tillkomsten av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vid sidan av FN-stadgan brukar förklaringen betraktas som FN:s mest grundläggande dokument. Den allmänna förklaringen tillkom under ledning av amerikanskan Eleanor Roosevelt och baseras på individuella rättigheter som yttrandefrihet, religionsfrihet samt frihet från fruktan och nöd. Förklaringen antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948. Fyrtioåtta länder röstade för deklarationen, inget land röstade emot och bara åtta länder avstod från att rösta. Senare har MR-förklaringen kommit att ligga till grund för en rad konventioner om mänskliga rättigheter, varav barnkonventionen är den mest spridda.

FN:s framtid

I samband med att FN fyller 75 år har António Guterres, FN:s generalsekreterare, bjudit in människor över hela världen att fylla i en enkät som handlar om världsorganisationens framtid. Genom att så många som möjligt medverkar kommer FN få bättre förutsättningar att förverkliga visionen om en ljusare global framtid 2045 – när FN fyller 100 år.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tre toppmöten i FN:s generalförsamling

30 september, 2020 / Nyheter

Efter förra veckans deklaration om FN:s 75-årsjubileum och framtidens utmaningar möts nu världens länder i FN om om tre frågor: biologisk mångfald, kvinnors rättigheter och avskaffande av kärnvapen.

Läs mer

Samarbete och samverkan för ett lyckat genomförande av Agenda 2030

30 september, 2020 / Nyheter

Torsdagen den 24 september samlades Sveriges kommuner och regioner till årets stora digitala konferens om de globala målen, Mötesplats Agenda 2030.

Läs mer

Tre av fyra: FN är nödvändigt för att lösa världens utmaningar

29 september, 2020 / Nyheter

Över en miljon människor över hela världen har svarat på FN:s enkät om framtiden. Grundläggande behov som sjukvård, utbildning och vatten hamnar överst på önskelistan. Tre av fyra ser FN-organisationen som grundläggande för att lösa globala utmaningar.

Läs mer

Allt viktigare roll för en 75-åring som imponerar

29 september, 2020 / Världshorisont

75 år har gått sedan FN-stadgan trädde i kraft och den världsomspännande organisationen tog sina första steg. Tre FN-experter samlades i augusti för att reflektera över organisationens bedrifter och de utmaningar som väntar.

Läs mer

Linde borde prata nedrustning med Nato

25 september, 2020 / Blogg

Frågan om kärnvapendelning borde diskuteras i kontakterna mellan Sveriges regering och försvarsalliansen Nato, skriver Jens Petersson på FN-bloggen.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1980-talet

25 september, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna. Avsnitt nummer fem handlar om 1980-talet.

Läs mer

Tio år kvar till 2030 – dags att växla upp!

24 september, 2020 / Världshorisont

Brinner du för att skapa förändring? Vill du arbeta mot en hållbarare framtid? Nu drar kampanjen #intebarasnack igång, där du har möjlighet att styra din hemort mot de Globala målen och göra skillnad på riktigt.

Läs mer

Tolv löften inleder FN:s 75-årsfirande

22 september, 2020 / Nyheter

Att stärka FN, skydda planeten och främja det digitala samarbetet – det är tre av tolv löften från världens länder i FN:s generalförsamling. Här kan du läsa den nya deklarationen på både svenska och engelska.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1970-talet

18 september, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Det tredje avsnittet handlar om 1970-talet då FN bland mycket annat höll sin första stora miljökonferens. Värd för konferensen var Sverige.

Läs mer