fbpx
Foto: Malin Åberg Aas
1 juli, 2022 / Nyheter

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Svenska valrörelser domineras oftast av inrikespolitik och plånboksfrågor men inför valet 2022 måste svenska partier och politiker förhålla sig till konflikter, pandemi och klimathot som påverkar även Sverige. Svenska FN-förbundet belyser FN-frågorna under Almedalsveckan den 3-7 juli och uppmanar alla att fråga politiker om FN inför valet.

Svenska FN-förbundet har frågat alla riksdagspartier dels om partierna är beredda att stärka FN och det multilaterala samarbetet, dels om det svenska biståndet efter vårens nedskärningar.

Svaren visar att sex av åtta partier står bakom enprocentsmålet för biståndet. Alla riksdagspartier framhåller FN:s roll samt behovet av reformering av FN-arbetet. Att FN ska vara en stark organisation är en utbredd uppfattning bland partierna.

– Sverige är ett aktivt FN-land och stor humanitär givare. Svenska regeringar har verkat för konfliktförebyggande, nedrustning, jämställdhet och kontakter med civilsamhället. När vår gemensamma säkerhet hotas krävs ett samtal om framtidens FN och det globala samarbetets betydelse för människor i Sverige, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

FN-förbundet deltar i tre seminarier i Almedalen. Syftet är att påminna partier och politiker om deras löften om stöd till det multilaterala samarbetet – och att uppmana till samtal vid middagsbord och i valstugor om FN:s betydelse.

– Bistånd som kanaliseras genom FN bidrar till mat, vaccin, utbildning samt bättre villkor för världens flickor och kvinnor. Genom FN-arbetet förebyggs nya konflikter, social oro och ytterligare flyktingkatastrofer – och FN är den enda arenan där alla världens länder möts för att hantera gemensamma problem. Därför måste årets valrörelse handla också om biståndsnivåer och fortsatt ekonomiskt och politiskt stöd för FN-arbetet, säger Annelie Börjesson.

Med start i Almedalen uppmanar Svenska FN-förbundet allmänheten att fråga sina politiker om FN, det globala samarbetet och den svenska biståndspolitiken. Genom tre steg kan alla bidra till att sätta de internationella frågorna på den politiska agendan inför valet.

FN-förbundet medverkar i följande programpunkter i Almedalen:

Kontakt med FN-förbundet i Almedalen

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer