Foto: Malin Åberg Aas
1 juli, 2022 / Nyheter

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Svenska valrörelser domineras oftast av inrikespolitik och plånboksfrågor men inför valet 2022 måste svenska partier och politiker förhålla sig till konflikter, pandemi och klimathot som påverkar även Sverige. Svenska FN-förbundet belyser FN-frågorna under Almedalsveckan den 3-7 juli och uppmanar alla att fråga politiker om FN inför valet.

Svenska FN-förbundet har frågat alla riksdagspartier dels om partierna är beredda att stärka FN och det multilaterala samarbetet, dels om det svenska biståndet efter vårens nedskärningar.

Svaren visar att sex av åtta partier står bakom enprocentsmålet för biståndet. Alla riksdagspartier framhåller FN:s roll samt behovet av reformering av FN-arbetet. Att FN ska vara en stark organisation är en utbredd uppfattning bland partierna.

– Sverige är ett aktivt FN-land och stor humanitär givare. Svenska regeringar har verkat för konfliktförebyggande, nedrustning, jämställdhet och kontakter med civilsamhället. När vår gemensamma säkerhet hotas krävs ett samtal om framtidens FN och det globala samarbetets betydelse för människor i Sverige, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

FN-förbundet deltar i tre seminarier i Almedalen. Syftet är att påminna partier och politiker om deras löften om stöd till det multilaterala samarbetet – och att uppmana till samtal vid middagsbord och i valstugor om FN:s betydelse.

– Bistånd som kanaliseras genom FN bidrar till mat, vaccin, utbildning samt bättre villkor för världens flickor och kvinnor. Genom FN-arbetet förebyggs nya konflikter, social oro och ytterligare flyktingkatastrofer – och FN är den enda arenan där alla världens länder möts för att hantera gemensamma problem. Därför måste årets valrörelse handla också om biståndsnivåer och fortsatt ekonomiskt och politiskt stöd för FN-arbetet, säger Annelie Börjesson.

Med start i Almedalen uppmanar Svenska FN-förbundet allmänheten att fråga sina politiker om FN, det globala samarbetet och den svenska biståndspolitiken. Genom tre steg kan alla bidra till att sätta de internationella frågorna på den politiska agendan inför valet.

FN-förbundet medverkar i följande programpunkter i Almedalen:

Kontakt med FN-förbundet i Almedalen

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer