fbpx
Foto: Carolina Given-Sjölander.
11 oktober, 2022 / Nyheter

Abdella bröt den skadliga traditionen av könsstympning

Tvåbarnspappan Abdella Dawud hade länge hört talas om de skadliga följderna av kvinnlig könsstympning, men var ännu inte helt övertygad. Han hade därför en inre konflikt om huruvida han skulle låta sin tvååriga dotter genomgå ingreppet eller inte. Tack vare det utbildningsprogram som FN:s befolkningsfond UNFPA bedriver genom projekt Flicka, beslutade sig Abdella för att bryta den skadliga traditionen.

Idag fyller den internationella flickdagen 10 år. Det är även det tionde året av projektet Flicka som är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond UNFPA. I Etiopien utsätts tusentals flickor för kvinnlig könsstympning och barnäktenskap varje år, trots att det är förbjudet enligt lag. Genom projekt Flicka stödjer Svenska FN-förbundet UNFPA:s program mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Afarregionen i Norra Etiopien. I arbetet inkluderas hela samhället, flickornas egenmakt stärks och samhällsnormer förändras genom kunskapsökning.

– Arbetet för att motverka barnäktenskap och könsstympning utförs nu på en betydligt djupare nivå i samhället, till skillnad från tidigare insatser som har varit mer övergripande, säger Abdella Dawud som arbetar i Abala; ett av tretton distrikt i Afarregionen där UNFPA:s program implementerats med stöd av Svenska FN-förbundet.

Abdella Dawud. Foto: UNFPA/Abraham Gelaw.

Kunskapsspridning är en nyckel till förändring av samhällsnormer. Genom projekt Flicka arrangeras samtalssessioner där nyckelpersoner i samhället får utbildning om de risker och skador som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap orsakar samt praktisk information om hur de kan bidra till att stoppa traditionerna.

– Samtalen har varit avgörande för att öka medvetenheten om de allvarliga faror som kvinnlig könsstympning utgör för flickors och kvinnors hälsa, berättar Abdella.

Flickor och kvinnor som har genomgått eller riskerar utsättas för könsstympning eller barnäktenskap träffas även genom så kallade ”Girls Clubs” där de får information om sina rättigheter och stöd. De får exempelvis hjälp med att öppna sparkonton och stöd i att genomföra sin utbildning. Tack vare dessa insatser har flickor som annars skulle ha hoppat av sin utbildning kunnat fortsätta sina studier vilket ökar deras egenmakt.

– Avhoppen bland flickor har synbart minskat och nästan alla flickor som gått ut grundskolan i min ort har fortsatt till gymnasiet i Abala, berättar Abdella.

Abdella och hans kollegor vid lokaldistriktet Wossema arbetar även för att andra religiösa ledare och inflytelserika samhällsledare ska överge traditionen av kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Abdella berättar också att han på ett personligt plan numera är fast besluten om att inte utsätta sina två döttrar för dessa skadliga traditioner.

Hjälp oss hjälpa flickor!

Stöd projekt Flicka

Ge en gåva >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer