Foto: Carolina Given-Sjölander.

Tvåbarnspappan Abdella Dawud hade länge hört talas om de skadliga följderna av kvinnlig könsstympning, men var ännu inte helt övertygad. Han hade därför en inre konflikt om huruvida han skulle låta sin tvååriga dotter genomgå ingreppet eller inte. Tack vare det utbildningsprogram som FN:s befolkningsfond UNFPA bedriver genom projekt Flicka, beslutade sig Abdella för att bryta den skadliga traditionen.

Idag fyller den internationella flickdagen 10 år. Det är även det tionde året av projektet Flicka som är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond UNFPA. I Etiopien utsätts tusentals flickor för kvinnlig könsstympning och barnäktenskap varje år, trots att det är förbjudet enligt lag. Genom projekt Flicka stödjer Svenska FN-förbundet UNFPA:s program mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Afarregionen i Norra Etiopien. I arbetet inkluderas hela samhället, flickornas egenmakt stärks och samhällsnormer förändras genom kunskapsökning.

– Arbetet för att motverka barnäktenskap och könsstympning utförs nu på en betydligt djupare nivå i samhället, till skillnad från tidigare insatser som har varit mer övergripande, säger Abdella Dawud som arbetar i Abala; ett av tretton distrikt i Afarregionen där UNFPA:s program implementerats med stöd av Svenska FN-förbundet.

Abdella Dawud. Foto: UNFPA/Abraham Gelaw.

Kunskapsspridning är en nyckel till förändring av samhällsnormer. Genom projekt Flicka arrangeras samtalssessioner där nyckelpersoner i samhället får utbildning om de risker och skador som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap orsakar samt praktisk information om hur de kan bidra till att stoppa traditionerna.

– Samtalen har varit avgörande för att öka medvetenheten om de allvarliga faror som kvinnlig könsstympning utgör för flickors och kvinnors hälsa, berättar Abdella.

Flickor och kvinnor som har genomgått eller riskerar utsättas för könsstympning eller barnäktenskap träffas även genom så kallade ”Girls Clubs” där de får information om sina rättigheter och stöd. De får exempelvis hjälp med att öppna sparkonton och stöd i att genomföra sin utbildning. Tack vare dessa insatser har flickor som annars skulle ha hoppat av sin utbildning kunnat fortsätta sina studier vilket ökar deras egenmakt.

– Avhoppen bland flickor har synbart minskat och nästan alla flickor som gått ut grundskolan i min ort har fortsatt till gymnasiet i Abala, berättar Abdella.

Abdella och hans kollegor vid lokaldistriktet Wossema arbetar även för att andra religiösa ledare och inflytelserika samhällsledare ska överge traditionen av kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Abdella berättar också att han på ett personligt plan numera är fast besluten om att inte utsätta sina två döttrar för dessa skadliga traditioner.

Hjälp oss hjälpa flickor!

Stöd projekt Flicka

Ge en gåva >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer