19 april, 2018 / Nyheter

Sex frågor och svar inför FN-chefens Sverigebesök

Under fredagen samlas FN:s säkerhetsråd på Backåkra i Skåne. Det är första gången någonsin som FN:s säkerhetsråd håller sitt årliga informella arbetsmöte utanför New York.

Vem är António Guterres?

António Guterres är FN:s generalsekreterare. Det har han varit sedan den 1 januari 2017. Innan dess var han bland annat chef för FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Guterres kommer från Portugal där han har varit bland annat premiärminister.

Vad gör Guterres och säkerhetsrådet i Sverige?

FN-chefen och säkerhetsrådet håller ett informellt arbetsmöte på inbjudan av Sveriges regering. Det sker på förre FN-chefen Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne. Dessutom besöker Guterres Uppsala och Stockholm under besöket som pågår från fredag till måndag.

FN fungerar dåligt just nu. Vad beror det på?

Oron i världen gör att arbetsklimatet i FN, framför allt i säkerhetsrådet, försämras. Guterres viktigaste uppgift är att samla ett splittrat säkerhetsråd så att det kan göra sitt arbete. FN-förbundet har krävt att FN framför allt måste bli bättre på att skydda civila i konflikt.

Vad krävs för att göra FN bättre?

Guterres har påbörjat ett ganska omfattande reformarbete men det kommer att ta tid. Vi har hittills fått mer öppna val till generalsekreterarposten, ett nytt FN-kontor för terrorismbekämpning och förslag på tuffare åtgärder mot sexuella övergrepp. Allt är inte dock inte nattsvart. Det är viktigt att komma ihåg att FN hjälper miljoner människor varje dag med skydd för flyktingar, katastrofhjälp och humanitärt stöd.

Vilka resultat kommer mötet i Sverige att få?

Sannolikt kommer vi inte att se några resultat direkt. Däremot kan mötet förhoppningsvis vara ett sätt att minska motsättningarna mellan medlemmarna i säkerhetsrådet vilket kan leda till positiva resultat längre fram.

Vad kan man göra om man vill påverka FN?

Det är alltid bra att lära sig mer om FN och hålla sig informerad om vad som händer i organisationen. Ett annat självklart sätt är att bli medlem i Svenska FN-förbundet som samlar individer, organisationer och företag i arbetet för ett starkare och bättre FN.

Läs mer om Guterres besök i Sverige i Samla splittrat FN-råd är Guterres viktigaste uppgift

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld

>

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer