fbpx

FN:s fredsinsatser

FN:s fredsinsatser består av militär personal såväl som polis och civil personal. Deras övergripande uppgift är att bevara och skapa internationell fred och säkerhet och vanligtvis skapas dem genom ett beslut från säkerhetsrådet. Insatsernas storlek och uppgifter regleras också av mandat från säkerhetsrådet men det är FN:s medlemsländer som måste bidra med personal. Om FN av olika skäl inte kan eller har tillräckliga resurser så kan organisationen ge mandat till regionala aktörer att utföra fredsoperationen, till exempel Euroepiska Unionen (EU), Afrikanska Unionen (AU), Economic Community of West African States (Ecowas) eller andra koalitioner av stater, så kallade “coalitions of the willing”.

Mandatet för de olika insatserna kan vara allt från traditionellt fredsbevarande uppgifter som att övervaka ett eldupphörsavtal till att skydda civila och främja de mänskliga rättigheterna. Det blir även allt vanligare med fredsframtvingande insatser för att hantera dagens alltmer komplexa inbördeskrig där civilbefolkningen ofta är en direkt måltavla.

Det finns idag 16 FN-insatser på fyra kontinenter. Insatserna består av över 100 000 militärer, poliser och civila från över 120 länder. Några av deras uppgifter är att:

  • Främja mänsklig säkerhet och demokratiska maktfördelningssystem
  • Bistå med valobservatörer
  • Skydd av civilbefolkningen
  • Stärka rättssystem och polis genom så kallade säkerhetssektorreformer (“SSR”)
  • Social och ekonomisk utveckling

Den svenska truppen i Mali

Efter ett riksdagsbeslut om att Sverige ska bidra med soldater till FN-insatsen i Mali, Minsuma, skickades ca 250 kvinnor och män till Timbuktu i nordvästra Mali vid årsskiftet 2014/2015. Läs mer om den svenska FN-truppen i Mali.