fbpx

FN:s huvudorgan

Det finns sex huvudorgan vars uppgifter och befogenheter regleras av FN-stadgan. Huvudorganen är:

  • Generalförsamlingen
  • Säkerhetsrådet
  • Ekonomiska och sociala rådet
  • Förvaltarskapsrådet
  • Internationella domstolen
  • Sekretariatet

Alla huvudorgan har sitt säte i New York, förutom Internationella domstolen som finns i Haag, Nederländerna.

Av dessa håller generalförsamlingen, säkerhetsrådet, och ekonomiska och sociala rådet regelbundet möten där medlemsländernas representanter fattar beslut. Under dessa tre organ finns det även många andra viktiga enheter som exempelvis: rådet för mänskliga rättigheter, fredsbyggande kommissionen och kommissionen för hållbar utveckling.

Sekretariatet förser de övriga organen med beslutsunderlag och verkställer sedan besluten.

Förvaltarskapsrådet har i praktiken fullgjort sin uppgift, i och med att de gamla kolonierna upphört och förvaltarskapsområdena fått sin självständighet. Det krävs en stadgeändring för att lägga ner rådet, och ett förslag om detta är inlämnat.

Den internationella domstolen, som löser mellanstatliga konflikter, övertogs från föregångaren Nationernas Förbund med endast ett fåtal ändringar i stadgan. Som tidigare fick domstolen sitt säte i Haag i Nederländerna.

Generalförsamlingen

Läs mer

Säkerhetsrådet

Läs mer

Ekonomiska och sociala rådet

Läs mer

Förvaltarskapsrådet

Läs mer

Internationella domstolen

Läs mer

Sekretariatet

Läs mer