fbpx

Förvaltarskapsrådet – huvudorgan utan uppgift

Förvaltarskapsrådet är enligt organisationsplanen ett av FN:s huvudorgan. Tidigare hade detta råd som uppgift att övervaka förvaltningen av de tidigare elva så kallade förvaltarskapsområdena och förbereda dessa för självständighet. Numera finns inga sådana förvaltningsområden kvar i världen. Det sista var den lilla ögruppen Palau i Stilla havet som blev en självständig stat och FN-medlem 1994. Därför har rådet egentligen ingen uppgift längre.

Bakgrunden till att Förvaltarskapsrådet inrättades är att det vid tiden för FN:s tillkomst fortfarande fanns ett antal områden i världen som var kolonier eller icke självständiga stater. Från föregångaren Nationernas Förbund övertog FN elva s k förvaltarskapsområden i Mellanöstern, Afrika och Stilla havets övärld. I Mellanöstern hade områdena tidigare tillhört Turkiet. De övriga hade varit tyska kolonier till första världskrigets slut, då Tyskland som förlorare tvingades lämna dem ifrån sig till NF. Med FN:s stöd skulle folken i respektive mandatområde själva få avgöra om och när de ville ha sin självständighet.

Tidigare förvaltarskapsområden:

 • Brittiska Togoland, ingår i Ghana sedan 1957
 • Somaliland, ingår i Somalia sedan 1960
 • Franska Togoland, staten Togo sedan 1960
 • Franska Kamerun, staten Kamerun sedan 1960
 • Brittiska Kamerun, ingår delvis i Nigeria, delvis i Kamerun sedan 1961
 • Tanganyika, självständigt 1961, ingår i Tanzania sedan 1964
 • Ruanda-Urundi, staterna Rwanda och Burundi sedan 1961
 • Västra Samoa, staten Samoa sedan 1962
 • Nauru, staten Nauru sedan 1968
 • Nya Guinea, ingår i Papua Nya Guinea sedan 1975
 • Stillahavsöarna delade enligt följande:
  Norra Marianerna, samvälde med USA 1986
  Staten Mikronesien 1990
  Staten Marshallöarna 1990
  Staten Palau 1994

Vad händer med rådet?

Numera har rådet upphört att ha möten, men existerar fortfarande formellt och består av de fem permanenta medlemsländerna i säkerhetsrådet. För att upplösa rådet behövs en ändring i FN:s stadga, vilket har föreslagits, men ännu inte skett.