fbpx

Covid-19 och arbetet mot minor

Covid-19 har drabbat mänsklig utveckling världen över och slår extra hårt mot redan diskriminerade och utsatta grupper. Pandemin har påverkat arbetet hos FN:s minröjningsorganisation, UNMAS, i flera olika avseenden. FN-organet arbetar för att eliminera hotet från minor, explosiva rester av krigsmateriel och improviserade explosiva anordningar. Dess arbete är livsviktigt för att människor ska våga bruka sin mark, för att man ska våga låta barnen gå till skolan, och är en grund för att vi ska kunna nå de globala målen för hållbar utveckling.

Covid-19 försvårar arbetet mot minor på tre sätt:

  • Inställda program. Vissa av UNMAS program har på grund av reserestriktioner behövt ställas in och vissa verksamheter har begränsats. Antalet insatser har minskat och UNMAS personal har i vissa fall blivit strandsatt. Planerade minröjningar har i vissa fall ställts in för att förhindra smittspridning.
  • Svårt att genomföra riskutbildningar. Utbildningar om risker med explosiva krigsmateriel kan inte ges till större grupper, vilket annars är ett effektivt sätt att sprida information. Dessa utbildningar är viktiga för att människor i utsatta grupper ska kunna röra sig säkert i sina samhällen.
  • Ökade risker för utsatta grupper. Riskerna med explosiva krigsmateriel ökar under pandemin för personer som bor i landsbygdsområden. Anledningen är att de behöver hämta vatten för att regelbundet tvätta händerna och att de då kan stöta på explosiva föremål under deras färdvägar.

FN:s minröjningsorganisation arbetar på tre sätt för att bemöta utmaningarna:

  • Under pandemin har UNMAS arbete fortsatt i de 19 länder och områden där organisationen är verksam. Vissa program har kunnat implementeras fullt ut och försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning.
  • UNMAS hittar nya och innovativa metoder. De använder sig av digitala plattformar, radio och högtalare monterade på fordon samt går från hus till hus för att utbilda om risker och beteendeförändringar relaterade till explosiva materiel.
  • UNMAS har integrerat utbildningar om explosiva krigsmateriel med utbildningar om risker med covid-19 för att i så hög grad som möjligt förhindra smittspridning och effektivisera skyddsåtgärder. I bland annat Somalia och Mali har UNMAS utbildat befolkningen samt fredsbevarande styrkor om skyddsåtgärder mot covid-19.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig inom fred, säkerhet och nedrustning

Bli medlem >

FN:s arbete för en minfri värld

Läs mer om hur FN arbetar för en minfri värld.

Läs mer

Föreläsning

Är din skola, förening eller företag intresserad av att få en föreläsning om FN:s arbete mot minor och explosiva lämningar?

Boka föreläsning

FN:s minröjningsorganisation

Läs mer om FN:s minröjningsorganisation Unmas.

Läs mer