Per Anger-priset

Per Anger-priset instiftades 2004 av Sveriges regering för att främja humanistiska och demokratifrämjande insatser. Svenska FN-förbundet är en av de organisationer som har nomineringsrätt.

Per Anger-priset är ett internationellt pris, instiftat 2004 av Sveriges regering för att främja humanistiska och demokratifrämjande insatser. Priset tilldelas en person som verkar i diplomaten Per Angers anda. Myndigheten Forum för levande historia har regeringens uppdrag att administrera och organisera priset och prisutdelningen.

Juryns sammansättning är: Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Peter Anger, son till Per Anger, Sigrid Rausing, grundare av Sigrid Rausing Trust som stödjer arbete för mänskliga rättigheter, Peter Weiderud, Broderskapsrörelsen och överintendenten för Forum för levande historia; Eskil Franck.

Per Anger initierade det svenska arbetet att rädda så många ungerska judar som möjligt undan förföljelse och avrättningar under andra världskriget. Efter kriget var Per Anger mycket engagerad i att finna Raoul Wallenberg, övertygad som han var att denne satt i rysk fångenskap. Per Anger dog den 25 augusti 2002 i Stockholm, 88 år gammal.

Läs mer om Per Anger-priset