FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter

Svenska FN-förbundet delar årligen ut ett pris för att uppmärksamma enskilda personers arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige. Pristagaren ska vara en enskild person som gjort särskilt betydelsefulla insatser för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Det kan exempelvis vara en företagsledare, journalist eller debattör, rektor för en skola, aktivist eller en politiker.

Tidigare MR-pristagare: