fbpx

Vanliga frågor och svar om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Vad är globala målen, varför kallas de ibland för hållbarhetsmål, och var kan jag hitta material om de globala målen? Vi har samlat några av de vanligaste frågorna här!

Vad är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling?

Globala målen för hållbar utveckling är 17 ambitiösa och universella mål som FN:s medlemsländer enades om 2015. Målen handlar bland annat om att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. Genom att arbeta för att nå målen så uppnår vi också en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om de globala målen.

Varför finns Agenda 2030 och de globala målen?

Agenda 2030 och de globala målen togs fram under en lång och inkluderande process, som ofta kallas för post-2015. Under tre års tid fick regeringar, civilsamhällesorganisationer, forskare, näringsliv och andra aktörer vara med i arbetet med att formulera nya mål och sätta prioriteringarna för den globala utvecklingen under 15 år framåt. Genom kampanjen My World 2015 samlades miljontals röster in från människor över hela världen om vilka mål de ville se i en ny agenda. FN-förbundet var delaktig i processen och bidrog både direkt i FN-processerna och genom att påverka Sveriges regering.

Varför kallas målen ibland för FN:s hållbarhetsmål, FN:s utvecklingsmål eller SDGs?

Kärt barn har många namn! Enligt en undersökning av Sida från 2017 så har upp till 111 olika namn för globala målen använts. Den korrekta benämningen är globala målen för hållbar utveckling.

De globala målens föregångare hette millenniemålen, eller Millennium Development Goals på engelska. När FN beslutade att nya mål skulle tas fram när millenniemålen närmade sig sitt slut 2015 så kallades de för Sustainable Development Goals under processen att ta fram dem. Det är vanligt att man på engelska fortfarande använder det namnet, eller förkortningen SDGs.

FN:s hållbarhetsmål eller FN:s utvecklingsmål används ofta i svenska medier, men det är inte några nya eller andra mål utan de globala målen för hållbar utveckling som refereras till.

Vilka indikatorer mäts de globala målen mot?

De globala målen är 17 till antalet och är uppdelade i 169 delmål och medel. För att kunna se om vi är på rätt väg eller inte för att uppnå målen så har FN sammanställt globala indikatorer, som gör att vi kan mäta hur det går. De globala indikatorerna är 231 till antalet, efter en revidering 2020. Här kan du ta del av de reviderade indikatorerna. Du kan läsa den ursprungliga FN-resolutionen där indikatorerna antogs, samt en lista över samtliga globala indikatorer, här. Medlemsländerna i FN är de som ska leda arbetet med att nå de globala målen och har uppmuntrats att ta fram egna indikatorer. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som ansvarar för att kartlägga vilka indikatorer Sverige behöver och ge förslag. Du kan läsa mer om SCB:s arbete med Agenda 2030 här och ta del av deras rapporter.

Var hittar jag material om de globala målen?

Vi får ofta förfrågningar om utlåning av roll ups, skyltar och andra större produkter med globala målen på. FN-förbundet har tyvärr inte sådant material för utlåning. På vår hemsida hittar ni material om globala målen som ni kan beställa eller använda i klassrummet, som till exempel film, diskussionsfrågor eller foldrar som kan beställas gratis.

Vad kan jag göra för att bidra till att de globala målen uppnås?

Du kan enkelt göra din vardag lite mer hållbar, och även om det krävs en större samhällsomställning för att vi ska kunna förverkliga målen till 2030 så är alla små steg värdefulla för att vi ska hamna i rätt riktning. Läs gärna vårt informationsmaterial för mer tips på vad du kan göra till de olika målen.

Du kan även engagera dig för att vi ska nå globala målen genom att sprida information till dina kollegor, vänner eller grannar, påverka dina lokalpolitiker till att ta ansvar, eller genom att engagera dig i FN-förbundet. Du kan engagera dig hos oss genom att till exempel bli medlem och aktiv i en av våra FN-föreningar och arrangera lokala projekt eller bli ungdomsambassadör för en bättre värld.

Dela vår dröm

Bli medlem och bidra till att vi når de globala målen till år 2030.

Bli medlem idag! >