Växjö FN-förening

Styrelsen

Ordförande – Gustav Bruzelius

Vice Ordförande – Cassie Dong

Kassör – Jasmina Potera

Sekreterare – Wilma Håkansson

Kommunikationkoordinator – Martin Ekman

Medlemskoordinator – Ana Lucía Garin Rodriguez

Ungdomskoordinator – Paniz Khosrowshahi

Styrelsemedlemmar:

Omotola Fashima

Lukas Nylander

Alexander Lindqvist