Växjö FN-förening

Arkiv

Här kan du läsa om våra tidigare aktiviteter.
——————————————————————————————————————————————————————

Earth Week i Växjö

Från den 27 mars till och med den 28 mars kommer vi i styrelsen medverka på Växjös Earth Week mässa som hålls för att uppmärksamma miljö med fokus på miljö- och framtidsfrågor. Mässan äger rum i Växjös stadsbibliotek och konserthus där vi i föreningen kommer att hålla till i biblioteket med monterplats 14. Mässan varar från kl. 12-16 på fredagen och från kl. 10-15 på lördagen. Under mässan kommer vi att bidra med ett miljöquiz och en tävling som går ut på att gissa hur många liter vatten det går åt för att producera en speciell produkt.

Läs mer på: http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Miljo–klimat/Miljotips-och-goda-exempel/Earth-Week/Om-Earth-Week-/

World Water Day

Den 22 mars är det World Water Day som uppmärksammar vikten av rent vatten och hållbar utveckling. Detta är en dag att uppmärksamma och fira vikten av rent vatten till alla världens kanter och hur vi skall hantera rent vatten i framtiden genom en hållbar utveckling så att alla kan få tillgång till rent vatten. Det är även en dag för att göra en skillnad för alla de människor av den globala befolkningen som lider av vatten relaterade frågor. Det är en dag att uppmärksamma och sprida information för hur vi skall hanterar vattenfrågan i framtiden.

Läs mer på: http://www.unwater.org/worldwaterday/about/en/#sthash.OzQ3JGVc.dpuf

Vi i Växjö FN-förening kommer att uppmärksamma denna dag genom ett främjande i frågan där vi kommer att förespråka vikten av vattenfrågan genom att sprida informationen och ha ett bokbord i Linnéuniversitetets bibliotek på söndag, den 22/3 från kl. 13.00 till 15.00. Vi kommer även att erbjuda en tävling som lyfter frågan angående vatten, samt ett miljöquiz där man kan vinna en donation till valfri FN kampanj. Vi kommer även finnas där för att sprida information om föreningen och hur just du kan engagerade dig!

Studiecirkel hösten 2012

Studiebok ; Finns det lim i Afrika av Lars Eric Berg /Martin Ehrling

Mötestid 18.00 -20.00

Datum

v 34  Måndag 20 Augusti
Kapitel /Ämne; Har dom Elspisar ? sid 70-75,
Varför finns det stammar ? sid 76-85

v 39  Måndag 24 September
Kapitel /Ämne; Har dom någon historia ? sid 86 -93

v 43  Måndag 22 Oktober
Kapitel /Ämne; Varför finns det olika språk ? sid 94-103
Finns det medicinmän ? sid 104 -115

v 48  Måndag 26 November
Kapitel /Ämne. Hudfärger sid.116-121
Hur ser gränser ut i verkligheten ? sid 122 -127

2015

World Health Day & International Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide
Igår, den 7/4 inträffade två internationella dagar som vi i Växjö FN-förening uppmärksammade!
Temat för årets World Health Day var ”Matsäkerhet”. Många hälsoproblem har sin grund i bl.a. bristfällig mathantering. Därför behövs bättre koordinering över landsgränser för att säkra upp hela den födliga försörjningskedjan.
https://www.youtube.com/watch?v=8saaEsV0Th4

Även International Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide inträffade denna dag. 1994 inträffade denna avskyvärda aktion. 800 000 människor miste livet inom loppet av endast 3 månader. Låt FN verka för att information om stundande oroligheter från lokala FN-trupper ej negligeras, detta då trupper sattes in men mycket senare, vilket fick till följd att så många miste livet.

Vi kan dock även se Rwanda som ett positivt exempel. Återföreningsprocessen mellan hutuer och tutsier har genom åren gjort stora och viktiga framsteg. Rwanda är idag en av världens fattigaste länder men gör stora ekonomiska framsteg och fattigdomen minskar drastiskt. Regeringen i Kigali arbetar aktivt för skapandet av en ny nationell identitet som stärker banden inom landet.

Glad Påsk!

Vi vill önska er en glad, fridfull och mysig Påsk fina följare! We wish you all a very happy, peaceful and cozy Easter, dear followers!

April – Global Hälsa / Global Health

– Message in English will follow –

Efter en månad med fokus på miljö är det nu dags att koncentrera oss på ett nytt tema, mycket relaterat till föregående – nämligen ”Global hälsa”!

Vi vill poängtera att ”hälsa” är ett begrepp med en bred innebörd. Begreppet kan definieras och uppfattas i dess enklaste mening, helt enkelt som frånvaro av sjukdomar. Vi väljer dock att citera och stå bakom Världshälsoorganisationens definition:

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet.”

FN anser hälsa vara en av de mest fundamentala rättigheterna som tillkommer varje människa. För att stödja denna självklarhet kommer vi i föreningen jobba med att uppmärksamma viktiga internationella dagar såsom World Health Day och World Malaria Day med mer eller mindre direkt koppling till temat, men också dagar som International Day for Mine Awarness and Assistance in Mine Action och International Mother Earth Day som indirekt har koppling till mänsklig hälsa och välbefinnande.

Häng med och ge gärna era synpunkter kring vårt tema! Ha det gott!
____________________________________________________

After a month with focus on ”environment” it is now time for dedicating April to a related theme – which is ”Global health!”

”Health” is a concept with a very broad meaning. The word can be descriped and perceived in its simplest sense, simply as the absence of disease. We choose, however, to quote and stand behind World Health Organization’s definition:

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

UN considers health as one of the most fundamental rights of every human being. To support this self-evidence, we will work with the awarness of important international days such as World Health Day and World Malaria Day that are more or less directly linked to the theme, but also days as International Day for Mine Awarness and Assistance in Mine Action and the International Mother Earth Day, that are indirectly, but also linked to human health and wellbeing.

You are very welcome to give your comments on our theme! Have a great day!

Earth Week

Ni har säkert märkt att Earth Week-veckan är i full gång i Växjö och det gläds vi i Växjö FN-förening mycket åt! Vi vill påminna om att vi i föreningen kommmer att delta på Earth Week-mässan som kommer att hållas på fredag och lördag 27-28 mars! Vi kommer att finnas på plats i Växjö stadsbibliotek med bokbord. Kom och prata med oss och andra utställare som värnar om miljön!

http://www.vaxjo.se/…/Earth-We…/Earth-Week-massa-27-28-mars/

The International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

Idag, den 25 mars, vill vi i Växjö FN-förening uppmärksamma två internationella dagar: ”The International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade” samt ”The International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members”.

Den internationella minnesdagen för offren för slaveri och den transatlantiska slavhandeln uppmärksammas för att minnas de 15 miljoner män, kvinnor och barn som under 400 år föll offer för detta. Varje år vill man belöna och minnas dem som led och dog som ett resultat av detta brutala slavsystem. Man hoppas med den här dagen kunna väcka medvetenhet om de faror som finns med rasism och fördomar idag. Årets tema för denna dag är ”Women and Slavery” och ämnar hylla de många kvinnor som fick genomlida denna påfrestning och sexuella exploatering, men även dem som kämpade för frihet från slaveriet. För mer info kan ni läsa här: http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/

Den internationella dagen av solidaritet för fängslad och saknad personal uppmärksammas varje år för att minnas bortförandet av Alec Collett som arbetade för FN:s räkning och fördes bort 1985. Dagen har på senare år fått än större betydelse på grund av ökade attacker mot FN och dess organ. Syftet med dagen är att mobilisera för handling, kräva rättvisa samt stärka beslutsamheten för att skydda FN-arbetare och fredsbevarare samt arbetare inom icke-statliga organisationer och medier. För mer info om ämnet:http://www.un.org/press/en/2013/obv1199.doc.htm

We wish everyone a very happy International Day of Happiness!

Idag är Internationella glädjedagen som etablerades av FNs Generalförsamling år 2012. På så sätt erkänner FN glädje och välbefinnande som universella mål och ambitioner att uppnå och påpekar vikten av deras erkännande inom allmänna politiska mål.

The General Assembly of the UN has proclaimed 20 March the International Day of Happiness, recognising the relevance of happiness and well-being as universal goals and the importance of their recognition in public policy objectives.

Find more info on:
http://www.dayofhappiness.net/#happiness

Du kan även göra United Nations Foundation utmaning av att sprida glädje världen över i hundra dagar! Mer information om hur du kan medverka och sprida glädje finns på: http://world.100happydays.com

Medverka på Svenska FN-förbundets B-kurs om fred, säkerhet och nedrustning!

B-kursen om fred, säkerhet och nedrustning är en fortsättning på FN-förbundets grundkurs i FN-kunskap.Kursen behandlar delar av FN:s och FN-förbundets arbete inom områdena fred och säkerhet, bland annat ”skyldighet att skydda”, nedrustning och Sveriges stöd till FN:s fredsarbete. Kursdagen är indelad i tre föreläsningspass och ett pass där vi spelar spelet ”Peace by Piece” som ett interaktivt inslag.

Kursen är en heldagskurs och vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch ansvarar deltagarna själva för. Mer information kommer närmare kursdatum.

Tid: 27 mars 9.30 – 16.45
Plats: Sensus, Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Kursavgift medlem: 495 kronor
Kursavgift övriga: 795 kronor

Earth Week i Växjö

Från den 27 mars till och med den 28 mars kommer vi i styrelsen medverka på Växjös Earth Week mässa som hålls för att uppmärksamma miljö med fokus på miljö- och framtidsfrågor. Mässan äger rum i Växjös stadsbibliotek och konserthus där vi i föreningen kommer att hålla till i biblioteket med monterplats 14. Mässan varar från kl. 12-16 på fredagen och från kl. 10-15 på lördagen. Under mässan kommer vi att bidra med ett miljöquiz och en tävling som går ut på att gissa hur många liter vatten det går åt för att producera en speciell produkt.

Läs mer på: http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Miljo–klimat/Miljotips-och-goda-exempel/Earth-Week/Om-Earth-Week-/

World Water Day

Den 22 mars är det World Water Day som uppmärksammar vikten av rent vatten och hållbar utveckling. Detta är en dag att uppmärksamma och fira vikten av rent vatten till alla världens kanter och hur vi skall hantera rent vatten i framtiden genom en hållbar utveckling så att alla kan få tillg��ng till rent vatten. Det är även en dag för att göra en skillnad för alla de människor av den globala befolkningen som lider av vatten relaterade frågor. Det är en dag att uppmärksamma och sprida information för hur vi skall hanterar vattenfrågan i framtiden.

Läs mer på: http://www.unwater.org/worldwaterday/about/en/#sthash.OzQ3JGVc.dpuf

Vi i Växjö FN-förening kommer att uppmärksamma denna dag genom ett främjande i frågan där vi kommer att förespråka vikten av vattenfrågan genom att sprida informationen och ha ett bokbord i Linnéuniversitetets bibliotek på söndag, den 22/3 från kl. 13.00 till 15.00. Vi kommer även att erbjuda en tävling som lyfter frågan angående vatten, samt ett miljöquiz där man kan vinna en donation till valfri FN kampanj. Vi kommer även finnas där för att sprida information om föreningen och hur just du kan engagerade dig!

Ny månad och nytt tema! New month and a new theme!

– Message in English will follow –

Ny månad innebär nytt tema för Växjö FN-förening.Vi avslutade temat karriär för februari genom att medverka på Amår arbetsmarknadsmässa. Ett event vi i styrelsen fann vara mycket lyckat! Temat för mars är miljö, en fråga vi tänker uppmärksamma under två event. Först ut är World Water Day den 22 mars då vi kommer att finnas på plats på UB vid Linnéuniversitetet under dagen. Där kommer det att finnas bokbord och quiz för den intresserade.

Vi följer upp detta event genom att närvara vid Earth Week den 27-28 mars!
Detta evenemang som äger rum på Stadsbiblioteket är anordnat av Växjö Kommun som valt att utöka WWF:s Earth Hour till en hel vecka med miljön i fokus.
Hjärtligt välkomna till våra event under mars månad!

A new month means a new theme for Växjö UNA.
The job fair of Amår was our grande finale for the month of february, dedicated to the theme career. An event the board found was very giving! The theme for March is the enviroment, a subject we intend to draw our attention to during two events.

Firstly, we have the World Water Day the 22 of March when we will be at Linneaus University Library. We will have a book stand and a quiz for the interested. We follow up this event by attending Earth Week during 27-28 of March! This event takes place at the city library and is disposed by Växjö Municipality who has chosen to lenghten WWF:s Earth Hour to an entire week with the enviroment in focus.
You’re most welcome to attend any of our events in March!

10 mars

FN-förbundet erbjuder A-, B- och C-kurser. För mer information, kika på hemsidan.

9 mars
Under Februari månad har vi arbetat efter temat ”Karriär och ungt engagemang”. Vi bjöd in Lin som arbetar på Röda Korset här, Pernilla som arbetar på FN-förbundet i Stockholm samt Jim som precis kommit hem från sin praktik i Armeninen på deras FN-förbund. Föreläsningen var väldigt givande och vi i styrelsen gick alla därifrån med många bra tips värdefulla för framtiden, vilket vi även hoppas att de som kom för att lyssna gjorde. Utöver detta anordnade vi, med hjälp av Växjö International Students (VIS), CV-fotografering för att kunna ge ett proffsigt intryck på framtida jobbansökningar.

Under mars månad kommer vi arbeta utefter temat miljö. Den 22 mars finns vi på Linnéuniversitets bibliotek här i Växjö och den 27-28 mars kan ni hitta oss på Earth Week-mässan på Växjö stadsbibliotek. Vi hoppas att ni vill komma och besöka oss där!

2009

Eslövs FN-förening 25 år

I år firade Eslövs FN-förening 25 år. Det firades bland annat med att man tog fram en jubileumsskrift där föreningens historia skildras. Läs skriften som PDF här!