Uppsala FN-förening

Uppsala Fredspris 2018

Föreningens ordförande Mona Haghgou Strindberg håller tal under utdelningen av Uppsala Fredspris 2018 på Fredens hus

Föreningens ordförande Mona Haghgou Strindberg och styrelseledamot Véronique Simon under utdelningen av Uppsala Fredspris 2018

Uppsala Fredspris 2018 i samarbete med Fredens hus. Föreningens ordförande Mona Haghgou Strindberg håller öppningstalet

Fana Habteab, mottagare av Uppsala Fredspris 2018

Karin Hallén Sehlin, Gottsundamammorna och Fana Habteab belönades med Uppsalas fredspris 2018.

Fana Habteab som belönades med Uppsalas fredspris 2018 och Mona Haghgou Strindberg föreningens ordförande som läser upp motiveringen

Panelsamtal om Sveriges plats i FN:s Säkerhetsråd vid Uppsala universitet 2017

Panelsamtal om Sveriges plats i FN:s Säkerhetsråd vid Uppsala universitet 2017, med Ambassadör Hans Corell, före detta Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, FN-förbundets Generalsekreterare Petra Hallebrant & studenten Magnus Lundström. Panelen modereras av forskaren Charlotta Friedner och Mona Haghgou Strindberg håller öppningstal.

Seminarium om Ukraina – Demokrati: en mänsklig rättighet

Seminarium om Ukraina – Demokrati: en mänsklig rättighet i samarbete med Föreningens ordf. Mona Haghgou Strindberg leder frågestunden med panelen. Diskussionen baseras på rådande situation i Ukraina, vad som har hänt på Majdan, vad som händer i Krim för tillfället och vad som kommer att hända i Ukraina framöver. En viktig parameter är det medborgarrättsliga perspektivet; att det tog tid för omvärlden att reagera, Ukrainas befolknings mod och civilkurage att våga protestera mot regeringen, deras arbete mot förtryck, deras strävan för de mänskliga rättigheterna och för de demokratiska värderingarna. Målet med seminariet är att väcka en diskussion om varför protesterna på Majdan startade; folkets protester mot korruption och avsaknad av respekten för de mänskliga rättigheterna i landet. Vad är det som har hänt under processen och hur har dessa protester lett till den etniska konflikten som idag inte är begränsad till enbart Krim utan fått fotfäste i hela Ukraina?

Seminarium om Ukraina
– Demokrati: en mänsklig rättighet

Uppsala Peace Prize 2014

Uppsala Peace Prize 2014 organised by Uppsala UN Association

Miljöpriset tilldelas Sten Kvarfordh för hans miljöarbete med hållbar utveckling som han utfört i Kenya. Priset delas ut av föreningens ordförande Mona Haghgou Strindberg.

Ungdomspriset tilldelas tillika Micael Grenholm för hans trofasta arbete för romers situation i Europa. Priset delades ut av Mona Haghgou Strindberg.

Fredspriset tilldelads tillika läkaren Inger Sjöberg för hennes trofasta arbete i Amnestys läkargrupp. Mona Haghgou Strindberg läser motiveringen.

Joseph El-Khoury mottar Ungdomspriset. Priset delas ut av ungdomssektionens ledamot Lovia Asklöf.

Tal av Gurly Mattsson, Sekreterare Uppsala Läns FN-distrikt

Fredspriset tilldelas Ann-Cathrine Haglund, fd Uppsala Landshövding som tog initiativet till Fredenshus på Uppsala Slott. Priset delas ut av Mona Haghgou Strindberg, Ordf. Uppsala FN-förening.

Refugees Welcome Uppsala 2015

The Chair of the Association, Mona Haghgou Strindberg, held a speech

Harvard Prof. Elaine Scarry lecture 2015

Lecture by Harvard Professor Elaine Scarry organised by the Uppsala UN association

Panel discussion at Uppsala University on the refugee situation 2015

Panel discussion on the refugees situation, Dr Brian Palmer and Prof Hedvig Ekerwald, moderator Mona Haghgou Strindberg

Panel discussion on the refugees situation

Panel discussion on the refugees situation, Dr Brian Palmer and Prof Hedvig Ekerwald, moderator Mona Haghgou Strindberg

Panel discussion on the refugees situation

Information night for all members 2015

Board-member Victoria Jin holding a speech