Uppsala FN-förening

Kommande events:

Uppsala FN-förenings årsmöte kommer att hållas tisdagen den 30 januari 2018 kl. 18.15 i Uppsala, Sensus, Västra Ågatan 16.

Årliga projekt:

Uppsala Model United Nations (UMUN) 2018 – takes place 5-9 April 2018. For more information please visit:

Uppsala Model United Nations (UMUN)

Uppsala Fredspris 2018 – Kommer att hållas på FN-dagen den 24 oktober 2018. More information kommer snart.