Uppsala FN-förening

Uppsala Model United Nations (UMUN)

Uppsala Model United Nations (UMUN) är en simulation av en FN-konferens och hålls årligen under fyra dagar i Uppsala Universitets huvudbyggnad. Konferensen anordnar vi i samarbete med Uppsalas Utrikespolitiska förening (UF). UMUN är ett FN-rollspel där deltagarna tar rollen som delegater för olika länder i FN eller icke-statlig organisation i förhandlingar som följer FN:s regler och arbetsordningar. Under konferensdagarna ska de representera sitt land under förhandlingarna för att utarbeta en resolution enligt det scenario som har satts samman för konferensen. Målsättningen är att scenariot för konferensen alltid ska vara så autentiskt som möjligt och bygga på verkliga procedurer inom FN:s agenda och världssamfundets medlemsstaters mellanstatliga relationer, samt grunda sig i verkliga händelser i världen. Visionen är att göra UMUN till en av världens mest autentiska och professionella Model United Nations.

För mer information om UMUN besök UMUN:s hemsida och UMUN:s Facebooksida.

Uppsala Model United Nations 2014, 2015 and 2016 in pictures