Välkommen till Stockholms FN-förening!

Ungdomssektionen

Som medlem i Ungdomssektionen får du möjlighet att delta i allt från planering till förverkligande av olika projekt och aktiviteter, såsom föreläsningar, workshops, studieresor, insamlingskampanjer och annat kul.

För mer information, kontakta sektionens ledningsgrupp på ungdom@fnstockholm.se.

Gilla gärna ungdomssektionens sida på Facebook.