Välkommen till Stockholms FN-förening!


Välkommen till Stockholms FN-förening!

Stockholms FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter – vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld. Föreningen har också, dels, en aktiv ungdomsverksamhet som vänder sig till medlemmar under 26 år och dels en studentsektion vid Stockholms Universitet.

Klicka här för att se vad som händer hos oss just nu! 

Bli medlem hos oss via denna länk.

Vi behöver FN. FN behöver dig.

Kontakta oss för övriga frågor!

Den 28 september har du chansen att närvara på Stockholms FN-förenings seminarium på Försvarshögskolan med tema fred! Vi har fyra spännande talare som med olika infallsvinklar kommer beröra ämnet.

Datum: 28 september
Tid: 9:00-13:00
Plats: Försvarshögskolan (Sverige Salen)
Drottning Kristinas väg 37, 114 28 Stockholm

Anmälanhär

Nedan kan du läsa om varje talare för sig och deras område av expertis!

MARINA CAPARINI 

Dr Marina Caparini is Senior Researcher and Director of the Governance & Society Programme at the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRIhär). She has worked on security sector governance, post-conflict and post-authoritarian transitions, and most recently, international policing and peace operations. She holds a PhD in War Studies from King’s College, University of London.

Dr Caparini will speak on challenges posed by organized crime and illicit markets to contemporary peace operations and efforts to help achieve a sustainable peace in conflict-affected contexts. She will draw on her findings from a recent research project conducted for the Swedish Police.

KJELL ENGELBREKT

FNs säkerhetsråds arbete för fred och säkerhet.

Föreläsningen behandlar FNs säkerhetsråds mandat för fred och  säkerhet och hur mandatet tillämpats och utvecklats sedan 1945. Beslutsblockering genom veto-rätten och invalda medlemsländers manöverutrymme. Samspelet mellan Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen under modaliteten Uniting for Peace och Lichtensteins initiativ att automatiskt hänföra vetobelagda beslut till Generalförsamlingen. Behov och möjlighet till reform.

Kjell Engelbrekt är dekan och professor i stadskunskap vid Försvarhögskolan. Han är medlem i Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Utrikespolitiska samfundet. Han har forskat och föreläst vid ett antal internationella universitet.

Engelbrekt har publicerat i ett flertal ventenskapliga tidskrifter bl.a European Law Journal, The European Legacy, Global Governance och International Politics. Han har också givit ut ett antal böcker om ”High Table Diplomacy- Reshaping International Security Institutions” , ”European Participation in International Military Operations – National Decision-making and the Role och EU Institutions”, samt en utvärdering av Sveriges medlemskap i FNs säkerhetsråd 2017-2018.

JOHANNA MANNERGREN SELIMOVIC

När vapnen tystnat ska freden byggas. Hur skapar man en fred som är hållbar, jämställd och inkluderande? Övergångsrättvisa erbjuder en rad verktyg. Målet är att hantera det förflutnas fasor på ett sätt som skapar tilltro till en gemensam framtid.Johanna Mannergren Selimovic är docent i freds- och utvecklingsforskning på Södertörns högskola. Hon forskar om fredsbyggande och övergångsrättvisa och intresserar sig särskilt för kvinnors roll i dessa processer.

CHARLOTTE ISAKSSON 

Titeln på Charlottes tal är: EU och FN samarbete kring Kvinnor, Fred och Säkerhet – enkelt men svårt. 

Som institutionell entreprenör har hon varit upphovsman och primus motor för flera transformativa projekt som Genderforce, som etablerade och institutionaliserade välkända strukturer, till exempel funktionen som militär genusrådgivare och Gender Coach Programme. Vidare är hon grundare av Nordic Centre for Gender in Military Operations, som är Natos avdelningschef för genusutbildning sedan 2013. Hon ingår i Advisory Board för Swedish International Training Centre (SWEDINT).

Vi ses där!


KOLLA IN VÅRT ARKIV!

Nu kan ni gå in och läsa om de aktiviteter vi har genomfört än sålänge under vårens gång. Där kan du läsa de intervjuer vi gjorde i samband med Internationella Kvinnodagen den 8 mars, om vår workshop Fred i Europa, där flera spännande sakkunniga bjöds in och vi diskuterade hur fred uppnås, eller varför inte läsa om vårt lunchseminarium i samband med Mother Earth Day som behandlade ämnet mikroplaster!

Klicka här för att besöka vårt arkiv, eller följ länken i menyn till vänster.

LÄS STOCKHOLMS FN-FÖRENINGS BLOGG!