Välkommen till Stockholms FN-förening!


Välkommen till Stockholms FN-förening!

Stockholms FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter – vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld. Föreningen har också, dels, en aktiv ungdomsverksamhet som vänder sig till medlemmar under 26 år och dels en studentsektion vid Stockholms Universitet.

Klicka här för att se vad som händer hos oss just nu! 

Bli medlem hos oss via denna länk.

Vi behöver FN. FN behöver dig.

Kontakta oss för övriga frågor!

Just nu arbetar vi med att planera spännande aktiviteter för året 2023.

Om du har några spännande idéer eller om du vill medverka i an av våra fokusgrupper kring FN:s tre pelare

   – Fred och säkerhet

   – Miljö och hållbarhet

   – Mänskliga rättigheter och jämställdhet 

så hör gärna ab dig till oss!

Här hittar du alla handlingar till årsmötet 2023:

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Budget 2023

Revisionsberättelse för Stockholms FN-förening 2023

Dagordning Årsmöte 2023

Valberedningens förslag till Stockholms FN-förenings årsmöte 2023


KOLLA IN VÅRT ARKIV!

Nu kan ni gå in och läsa om de aktiviteter vi har genomfört än sålänge under vårens gång. Där kan du läsa de intervjuer vi gjorde i samband med Internationella Kvinnodagen den 8 mars, om vår workshop Fred i Europa, där flera spännande sakkunniga bjöds in och vi diskuterade hur fred uppnås, eller varför inte läsa om vårt lunchseminarium i samband med Mother Earth Day som behandlade ämnet mikroplaster!

Klicka här för att besöka vårt arkiv, eller följ länken i menyn till vänster.

LÄS STOCKHOLMS FN-FÖRENINGS BLOGG!