Välkommen till Stockholms FN-förening!

JUST NU:

”Bästa FN-vänner,

Med mindre än tre månader kvar till Europaparlamentsvalet lanserar Sveriges Kvinnolobby metodhandboken ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” som riktar sig till kommuner, partier och civilsamhället. Metodhandboken lyfter tips och goda exempel för att öka valdeltagandet i områden och målgrupper som vanligtvis har ett lågt valdeltagande. Metodmaterialet bygger på projektet RÖSTRÄTT som mobiliserade demokratiambassadörer i 2018 års nationella val. Läs hela metodhandboken här 

 

 

 


sfn_logopayoff_pos_rightVälkommen till Stockholms FN-förening!

Stockholms FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter – vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld. Föreningen har också dels en aktiv ungdomsverksamhet som vänder sig till medlemmar under 26 år och dels en studentsektion vid Stockholms Universitet.

Vi behöver FN, FN behöver dig! 

 

När du blir medlem hos oss får du löpande mail med information om våra kommande seminarium, aktiviteter och evenemang.
Klicka här för att bli medlem. Du blir automatiskt medlem i Stockholms FN-förening om du är skriven i Stockholm. Föreningen har även en aktiv studentsektion, för dig som är student, samt en ungdomssektion för medlemmar under 26 år.

Under fliken Aktuellt kan du se våra kommande seminarium och vill vara vår praktikant för VT 19 – se länk här

Välkommen!

Kontakta oss för övriga frågor!