Välkommen till Stockholms FN-förening!


Välkommen till Stockholms FN-förening!

Stockholms FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter – vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld. Föreningen har också, dels, en aktiv ungdomsverksamhet som vänder sig till medlemmar under 26 år och dels en studentsektion vid Stockholms Universitet.

Klicka här för att se vad som händer hos oss just nu! 

Bli medlem hos oss via denna länk.

Vi behöver FN. FN behöver dig.

Kontakta oss för övriga frågor!

SAVE THE DATE!

Årsmöte 2024 i Stockholms FN-förening kommer äga rum tisdag den 20 februari 2024 kl 18. Mötet genomförs digitalt via zoom.

ANMÄL DIG TILL ÅRSMÖTET HÄR!

OBS att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda på info@unastockholm.se senast den 20 januari. Detta gäller även för motioner till Svenska FN-förbundets kongress då dessa enligt stadgarna ska behandlas vid föreningens årsmöte innan de vidarebefordras till kongressen.

Just nu arbetar vi med att planera spännande aktiviteter för året 2024

Här hittar du alla handlingar till årsmötet 2024:

Dagordning årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan för 2024

Valberedningens Förslag 2024

Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2024

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsbudget 2024


KOLLA IN VÅRT ARKIV!

Nu kan ni gå in och läsa om de aktiviteter vi har genomfört än sålänge under vårens gång. Där kan du läsa de intervjuer vi gjorde i samband med Internationella Kvinnodagen den 8 mars, om vår workshop Fred i Europa, där flera spännande sakkunniga bjöds in och vi diskuterade hur fred uppnås, eller varför inte läsa om vårt lunchseminarium i samband med Mother Earth Day som behandlade ämnet mikroplaster!

Klicka här för att besöka vårt arkiv, eller följ länken i menyn till vänster.

LÄS STOCKHOLMS FN-FÖRENINGS BLOGG!