Välkommen till Stockholms FN-förening!

collage


Välkommen till Stockholms FN-förening!

Stockholms FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter – vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld. Föreningen har också, dels, en aktiv ungdomsverksamhet som vänder sig till medlemmar under 26 år och dels en studentsektion vid Stockholms Universitet.

Bli medlem hos oss via denna länk.

Årsmöte 2021

Den 18 februari 2021 kallas all medlemmar i Stockholms FN-föreningen till årsmötet 2021. Anmälan till årsmötet görs här. Årsmötet inleds kl 18:00 via det digitala verktyget Zoom. Zoom-länken skickas dagen innan årsmötet till alla som anmält sig. En praktisk vägledning till hur zoom används finns här. 

Inledningsvis får vi lyssna till Svensk FN-förbundets nya generalsekreterare Anna Hägg-Sjökvist. Därefter följer årsmötesförhandlingarna enligt dagordning.

Kallelsen har skickats till medlemmar via e-post, tillsammans med årsmöteshandlingarna. Du hittar också årsmöteshandlingarna här.

Stockholms FN-förening hälsar alla medlemmar välkomna!

Kontakta oss för övriga frågor!
.

Vi behöver FN. FN behöver dig.


LÄS STOCKHOLMS FN-FÖRENINGS  BLOGG!