Välkommen till Stockholms FN-förening!

Styrelsen

Ordförande

Aase Smedler

Vice ordförande

Cornelia Björkquist

Kassör

Cecilia Ekstrand

Övriga styrelseledamöter

Anna Höggren

Filippa Wachtmeister

Gertrud Åström

Jasmina Sofic

Susanna Salwén

Styrelsesuppleanter

Berith Granath

Burak Öz

Sofia Bladin Jansson

Sammankallande studentsektion

Dilan Roleda

Sammankallande ungdomssektion

Rebecca Cramp