Välkommen till Stockholms FN-förening!

Styrelsen

Ordförande

Berith Granath

Vice ordförande

Sofia Bladin Jansson

Kassör

Pa Sanyang

Övriga styrelseledamöter

Aase Smedler

Anna Höggren

Cornelia Björkquist

Gertrud Åström

Jasmina Sofic

Styrelsesuppleanter

Sonja Gardefjord

Burak Öz

Sammankallande studentsektion

Vania Diaz Gardell

Sammankallande ungdomssektion

Rebecca Cramp