Välkommen till Stockholms FN-förening!

Styrelsen

Ordförande

Gertrud Åström

Vice ordförande

Anna Höggren

Kassör

Aase Smedler

Övriga styrelseledamöter

Sonia Sherefay

Jasmina Sofic

Sofia Bladin Jansson

Berith Granath

Pa Sanyang

Malin Sörberg

Sonja Gardefjord

Styrelsesuppleanter

Cornelia Björkquist

Burak Öz

Sammankallande studentssektion

Jennie Eriksson

Engagerade i arbetsgrupper 

Sarah Hedman Matovic