Svenska FN-förbundet – En bättre värld

Styrelsen

Ordförande

Gertrud Åström

Vice ordförande

Anna Höggren

Kassör

Mika Eskelinen

Informationsansvarig

Jasmina Sofic

Övriga styrelseledamöter

Sonja Gardefjord

Nina-Nahid Mansoory

Sonia Sherefay

Beatrice Kindembe

Ungdomsansvarig

Malin Sörberg