Välkommen till Stockholms FN-förening!

Styrelsen

Ordförande

Aase Smedler

Vice ordförande

Cornelia Björkquist

Kassör

Cecilia Ekstrand

Övriga styrelseledamöter

Anna Höggren

Filippa Wachtmeister

Maria Appelblom

Susanna Salwén

Styrelsesuppleanter

Nicklas Widing

Victor Emanuel Mazilu

Sofia Bladin Jansson

Sammankallande studentsektion

Teodora Josimovic

Sammankallande ungdomssektion

Frida Josefine Bidegård